Adressi Nastolan Uudenkylän koulun säilymisen puolesta

Kunta on tehnyt palveluverkkoselvitystä ja 119 vuotta vanha puukoulumme on jälleen lopetusuhan alla. Koulussa on luokkia ensimmäisestä kuudenteen, nelisenkymmentä oppilasta.  Palveluverkkoselvityksen raportin mukaan oppilasmäärä on kasvamassa 37,8% ja ylittämässä selvästi 50 oppilaan rajan. Koulu on myöskin ollut vuosina 2003-2008 kunnan halvin koulu, sekä vuosina 2003-2010 kunnan toiseksi halvin koulu ylläpitää.  Koulu on  hyvässä kunnossa, kaipaa ainoastaan uutta maalia. Eli raskaita investointeja, lisäkuluja ei ole koulusta kunnalle tulossa. Miinuksena on katsottu sisäliikunta tilojen puuttuminen, me vanhemmat olemme yksimielisesti sitä mieltä että se on rikkaus, ei vaje...lapset ulkoilevat paljon, sisäliikuntaa mahtuu myöskin tarvittaessa harrastamaan suurissa luokkahuoneissa. Koulun toimintaan, opetukseen, sijaintiin ja kokoon on oltu täydellisen tyytyväisiä.

Nyt on suunniteltu että koulumme lakkautettaisiin ja oppilaat siirrettäisiin esim. männistön kouluun, johon tulisi luokat 1-9 !

Me oppilaiden vanhemmat kannamme syvää huolta lapsista, sekä niistä pienistä eka/toka luokkalaisista kuin myös "isommista" 5-6 luokkalaisista.  Sen lisäksi, että pieni kyläkoulu, jossa kaikki lapset ykkösestä kutoseen leikkivät ja pelaavat yhdessä, turvaa näiden pienten ensimmäisten vuosien häiriöttömän, inhimillisen koulunkäynnin, antaa se myöskin lapsillemme muutaman lisävuoden lapsuutta! Jos nämä lapset siirretään isoon kouluun, viedään heiltä samalla osa lapsuudesta, koulun sekä muiden oppilaiden paineet ajavat 5-6 luokkalaiset käyttäytymään kuin isommat. Suojataan siis myös heidän lapsuuttaan.

Koulu myöskin luo oman yhteisönsä, vanhemmat, opettajat, oppilaat, entiset sekä tulevat oppilaat, jonka keskiössä koulu seisoo. Pieni kyläkoulu on mittaamattoman arvokas, antaa vankan pohjan elämään kun lapsi saa olla oma itsensä, sellaisenaan tunnettu, arvostettu sekä rakastettu. Oppilaat tuntevat toisensa, vanhemmat tuntevat opettajat, opettajat tuntevat jokaisen oppilaansa, tänä päivänä tämä ei ole enää itsestäänselvyys. Minkä arvoista se on ? Mittaamattoman arvokasta.

Säilytetään kyläkoulumme ja taataan loistava, inhimillinen, välittävä lapsuus myös tuleville koululaisille !