Äitiyseläke

"Kelalla on merkittävä rooli sosiaaliturvan toimeenpanijana Suomessa. Sosiaaliturvalla tasataan perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja taataan kaikille riittävä toimeentulo"

"Kaksi kolmasosaa raskaana olevista kokee selkäkipua ja yksi viidennes lantionalueen kipuja. Kivut lisääntyvät yleensä raskauden edetessä ja voivat vaikutta arkiaskareisiin, työkykyyn ja uneen" selkäliitto.

"Kehon painopisteen muuttuminen ja kohdun kasvu voivat aiheuttaa Lannenotkon lisääntymistä. Yläselän kyfoosin, eli yläselän kaaren korostumistaRintalihasten ja lonkankoukistajien kiristymistäPinnallisten selkälihasten lyhentymistä Suorien vatsalihasten venymistä" selkäliitto.

"Maailmanlaajuisesti arvioidaan raskauteen, synnytykseen tai lapsivuoteeseen kuolevan vuosittain noin 500 000–800 000 naista (Atrash ym. 1995). " Duodecim.

"Synnytyksen jälkeinen PTSD saattaa kroonistua, häiritä vuorovaikutussuhteen kehittymistä syntyneeseen lapseen, vaikeuttaa imetystä, vaikuttaa negatiivisesti parisuhteeseen, huonontaa elämänlaatua, heikentää itsetuntoa ja aiheuttaa seksuaalihäiriöitä ja synnytyspelkoa" Duodecim.

Synnytys voi aiheuttaa välitöntä ja välillistä vahinkoa. Näiden vahinkojen hoitoon kuluu aikaa ja rahaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kelan tulisi maksaa äitiyseläkettä viikon jokaiselta päivältä,  saman suuruinen euromäärä jokaiselta viikon päivältä. Tämä kelan etuus koskisi niitä Suomessa synnyttäneitä äitejä jotka ovat työskennelleet suomessa vähintään 10 vuotta.

Äitiyseläkettä alettaisiin maksamaan synnyttäneille äideille  kun he täyttävät 50 vuotta.

Eläke koostuisi perusosasta joka olisi 280e kk ja lisästä joka olisi sidonnainen tämän eläkkeen alkamisvuoden bruttokansantuotteeseen. Lisäksi olisi kerroin seuraavaa lasta kohden 1.5. Tästä eteenpäin tulevat lapset eivät kerryttäisi eläkettä. 

Äitiyseläkettä ei verotettaisi 

 

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että A. Barck voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…