Alikulku saatava Haukiputaan Haukiväylälle

Pyydämme allekirjoituksianne Heitonkangas –alueen lasten ja nuorten turvallisemman koulutien puolesta!

Heitonkangas- aluetta on alettu rakentamaan vuonna 2007. Oulun tiepiiri oli jo uuden alueen kaavoitusta koskevassa lausunnossa edellyttänyt, että kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt tulee toteuttaa ennen, kuin alue otetaan käyttöön. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja alueen lapset kärsivät siitä turvallisuudellaan. Alueeltamme kulkee vaarallisen Haukiväylän ylitse 57 alakoulun oppilasta. Ensi syksynä 1. luokan aloittaa 16 oppilasta lisää, joilla on vielä paljon opeteltavaa liikenteestä.


Keskimäärin Haukiväylällä kulkee n. 6000 moottori ajoneuvoa vuorokaudessa joista n. 250 on raskaita ajoneuvoja. Haukiväylä on pääväylä moottoritielle Haukiputaalta. Risteysalueella on 40km/h nopeusrajoitus, mutta ajoneuvot ajavat jopa 80km/h välittämättä risteysalueella olevista lapsista. Tiellä on keskijakaja, mutta ei esim. suojatietä, koska se loisi liiallista turvallisuuden tunnetta tietä ylittävälle. Risteysalueella sattuu läheltäpiti-tilanteita päivittäin ja huoli on suuri, että joku lapsista jää auton alle. Heitonkankaalla sijaitsee paloasema, josta lähtee hälytsajoon myös ambulanssi.

Heitonkangas-alueelle aletaan rakentamaan Halpa Hallia, joka avaa ovensa syksyllä 2013. Haukiputaan kunnan aikainen päätös on (löytyy asemakaavasta, joten tämän täytyy toteutua), että alikulku ja liikennejärjestelyt ovat ehto kauppakeskuksen rakentamiselle. Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa, vaan alikulku on suunniteltu rakennettavaksi vasta 2014-15. Selvää on, että tämä tulee lisäämään alueen liikennettä entisestään.

 

Vaadimme, että jotakin parannusta risteysalueen turvallisuuteen on saatava heti esimerkiksi kunnon hidasteilla tai ”kameratolpalla”, koska on vain ajan kysymys, että joku lapsista jää auton alle. Alikulun ja liikennejärjestelyiden on oltava valmiina ennen kauppakeskuksen avaamista. Huomiota on myös kiinnitettävä lasten turvallisuuteen kauppakeskuksen rakentamisen aikana.  Jos näitä toimenpiteet eivät toteudu, vaadimme lapsille järjestettävän koulukyydin kaupungin toimesta.

 

Tämä nettiadressi liitetään mukaan kuntalaisaloitteeseen Oulun kaupungille, johon kerätään nimiä myös ovelta ovelle periaatteella.

 

21.3.13 Asko Myllymäki Päätoimija Oy:sta ilmoitti, että he ovat lopettaneet Halpa Hallin suunnittelun toistaiseksi Haukiputaalle. He eivät myöskään tule jättämään rakennuslupahakemusta kaupan rakentamisesta, ennen kuin risteysalue on turvallinen.

 

Tällä nettiadressilla ei kuitenkaan ole vaikutusta Halpa Hallin tai sen urakoitsijan suunnitelmiin, sillä heille ei olisi myönnetty rakennuslupaa asemakaavan määräyksistä johtuen. Tämä asia olisi tullut esille viimeistään rakennuslupa vaiheessa, kun ELY/Oulun kaupungin rakennuslupaviranomaiset olisivat lausuneet, ettei rakentamista voida aloittaa ennen kuin risteysalueen liikennejärjestelyt ovat kunnossa. Tämä julkinen tieto on ollut olemassa jo toukokuussa 2012, jonka myös Päätoimijan edustajan on täytynyt tietää.

 

Jatkamme nimien keräämistä, jotta Haukiväylälle saadaan jokin väliaikaisratkaisu turvaamaan lasten koulumatkaa. Nyt alikulun tuleminen ja rakentaminen on kiinni Oulun kaupungista ja ELY-keskuksesta, siitä miten saavat siihen rahoituksen järjestymään. Kaikkien yhteinen toive on varmasti, että alikulkua päästään rakentamaan hetinmiten ja saamme Halpa Hallin Heitonkangas alueelle mahdollisimman pian.