Amazonia ei saa kuolla

Vetoomus eduskunnalle ja hallitukselle:    

SUOMI ALOITTEELLISEEN YHTEISTYÖHÖN BRASILIAN KANSSA AMAZONIAN PELASTAMISEKSI      

Amazonian sademetsistä on hakattu karjanlaitumiksi ja pääosin rehua tuottaviksi pelloiksi noin 20 prosenttia ja suunnilleen yhtä iso alue on menettänyt suuren osan puustostaan. Tutkijoiden mukaan tämä on pienentänyt Amazonian sademääriä niin paljon, että myös jäljellä olevat sademetsät uhkaavat kuolla pystyyn ja muuttua puolikuiviksi savanneiksi, vaikka niitä ei hakattaisi. Tällöin alueen metsistä ja palmusoilta voisi pahimmassa tapauksessa vapautua ilmakehään noin ihmiskunnan kahdenkymmenen vuoden päästöjä vastaava määrä hiiltä. Jos näin käy, maailmanlaajuisen ilmastokatastrofin ennalta ehkäiseminen muuttuu hyvin vaikeaksi ja ehkä jopa mahdottomaksi. Samalla menetettäisiin 10 - 30 prosenttia kaikista maapallon mantereiden eliölajeista. Näistä syistä Amazonian metsien tuhoaminen on lopetettava välittömästi. Lisäksi suuri osa laidunmaiksi ja rehupelloiksi raivatuista alueista on pyrittävä metsittämään uusiksi suojelualueiksi ja hiilivarastometsiksi, peltometsäviljelmiksi sekä nykyaikaisen biotalouden raaka-aineita tuottaviksi talousmetsiksi. Brasilian keräilyelinkeinojen liiton (CNS) valtuuskunta jolla oli myös Brasilian hallituksen tuki vieraili Suomessa helmi-maaliskuussa 2023. Valtuuskunta ehdotti laajaa Amazonian pelastamiseen tähtäävää yhteistyötä Brasilian ja Suomen valtioiden, kansalaisyhteiskuntien ja liike-elämän välillä. CNS toivoi, että Suomi ja Brasilia kehittäisivät yhdessä uudenlaisen yhteistyömallin, johon voitaisiin ottaa vähitellen mukaan myös kaikki muut Euroopan ja muun maailman Amazonian pelastamisesta kiinnostuneet valtiot. Vetoamme Suomen uuteen eduskuntaan ja hallitukseen, jotta ne ryhtyisivät omasta puolestaan viemään aloitetta eteenpäin ja varaisivat sille riittävät voimavarat Suomen tulevien vuosien tulo- ja menoarvioihin.    

Kunnioittavasti,


Risto Isomäki, Amazonia ei saa kuolla-kampanja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Risto Isomäki, Amazonia ei saa kuolla-kampanja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…