Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian opetuksen on jatkuttava Helsingissä!

Helsingin yliopiston (HY) humanistisen tiedekunnan dekaani on ilmoittanut, että antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtorin tehtävää ei aiota täyttää. Me adressin allekirjoittajat pyydämme, että uusi yliopistonlehtori valitaan tehtävään.

Lehtoraatti on avainasemassa, sillä antiikin aineellisen kulttuurin opetus tukee useita muita oppialoja ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta. Oppialan pätevä opetus on myös ollut osaltaan edellytyksenä sekä HY:n humanistisen tiedekunnan korkean profiilin kansainvälisille projekteille että Suomen Rooman- ja Ateenan- ja Lähi-idän-instituuttien tutkimustoiminnalle. Samoin alan koulutetut osaajat ovat mahdollistaneet suositut näyttelyt, jotka saattavat antiikin ja sen jälkivaikutuksen tutkimusta suuren yleisön tietoisuuteen.

Antiikin aineellista kulttuuria on opetettu Suomessa sivutoimisesti 1780-luvulta ja 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä täysipäiväisesti Oulun ja Helsingin yliopistoissa. Oulun lehtoraatti jätettiin täyttämättä viranhaltijan jäätyä eläkkeelle vuonna 2014. Siten HY on lehtoraattinsa kautta tällä hetkellä ainoa antiikin aineellisen kulttuurin kontaktiopetusta säännöllisesti tarjoava taho Suomessa.

Lakkauttamalla antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian lehtoraatin HY heikentää opetuksen ja tutkimuksen pohjaa. Sen sijaan jatkamalla tehtävää HY voi pienellä taloudellisella panostuksella taata jatkuvuuden osaamisessa, jota tarvitaan niin yliopistossa, kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä.

Laajempi Symposion ry.:n kannanotto


Helsingin yliopiston antiikin kielten ja kulttuurien ainejärjestö Symposion ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään