Oulun Yliopiston sekä Arkkitehtiosaston säilyttävä keskustassa

In English below:

3.9. On lukuvuoden avajaispäivä. Näyttävä tapahtuma järjestetään Rotuaarilla, koska Yliopisto haluaa lisätä näkyvyyttä keskustassa.
Samaan aikaan arkkitehtiosastolle on tullut sähköpostia: “Suomen Yliopistokiinteistöt on irtisanonut arkkitehtiosaston vanhan kivikoulun vuokrasopimuksen. Tilat ovat  käytössämme 31.8.2013 asti. Irtisanomisen peruste on tilojen peruskorjaus. Vuokrasopimuksen irtisanomisesta ei neuvoteltu tai tiedotettu etukäteen osastoa.“

Mielessäni liikkuvat osastonjohtaja Helka-Liisa Hentilän sanat, jotka taannoin toivottivat minut opiskelijaksi: “Tervetuloa Oulun Yliopiston arkkitehtiosastolle, maailman pohjoisimpaan arkkitehtikouluun, osastoon, joka parhaillaan kantaa Taiteellisen toiminnan huippuyksikön viittaa.” 

Nyt yliopiston on tehtävä säästöjä. Tehostaminen koskee arkkitehdeille kovin tuttua tilankäyttöä.  Viime viikolla jullkaistussa Yliopistolla alkamassa tilarumba -uutisessa (Kaleva 4.10) meillekin kerrottiin osaston mahdollisesta siirrosta osaksi Linnanmaan kampusta. Syynä siirtoon yliopiston hallituksen puheenjohtaja Hans Söderlund mainitsee opetusmenetelmissa tapahtuneet muutokset. “Tarvitsemme enemmän pienryhmätiloja, vähemmän suuria luentosaleja”.

Viihtyisä kortteli koostuu eri luonteisista rakennuksista, juuri Söderlundin peräänkuuluttamista tiloista, joissa toiminnot sekoittuvat. Lisäksi arkkitehtiosaston Torinrannassa sijaitseva ainutlaatuinen miljöö on se sama, josta koko yliopisto otti ensi askeleensa.

Uutisessa Söderlund painottaa myös pyrkimystä tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät vaikuta opiskeluun. Tällä hetkellähän erikoista suomalaisessa arkkitehtuurin opetuksessa on sen stabiili taso. Kaikista maamme arkkitehtikouluista valmistuu yhtä päteviä tulevaisuuden ammattilaisia. Tilanne on ainutlaatuinen, sillä monilla muilla aloilla opiskelupaikkakunnalla on suurempi merkitys opetuksen tasoon.

Vaikuttaisiko osaston siirto Linnanmaalle opiskeluun, opetuksesta puhumattakaan? Laadukkaan opetuksen lisäksi keskeinen sijainti ja historiallinen miljöö ovat tekijät, joihin osaston vetovoimaisuus perustuu.

Ympäri Suomea tulevat opiskelijat valitsevat Oulun, koska pieni yhteisö on intiimi ja humaani, kontrastina muille laitosmaisille instituutioille.  Osaston ainutlaatuisuus on myös rekrytointivaltti, jonka avulla opetushenkilökunnaksi on ollut mahdollista saada alan huippuosaajia.  Vetovoimaisuuden puuttuminen johtaisikin tasoerojen syntymiseen eri arkkitehtikoulujen välillä.

Jos arkkitehtiosastokin piilotetaan Linnanmaalle, kaupunkilaisilta katoaa viimeinen linkki yliopistoon. Miten Oulu pystyy jatkossa tavoitteidensa mukaisesti profiloitumaan opiskelijakaupunkina? Monet kerrat olen selittänyt Rantakadulla haahuileville turisteille, että “kyllä, Oulussa todellakin on yliopisto. Tervetuloa!”

Eniten ihmetyttää, miksei yliopisto näe arkkitehtiosastoa ja sen opiskelijoita mahdollisuutena. Sijaintinsa vuoksi osasto voisi hyvin toimia yliopiston “näyteikkunana” kaupungin asukkaille ja vierailijoille. Arkkitehtuuri “visuaalisena tieteenä” on loistava silta yliopistomaailmaan, sillä jokainen on väistämättä kiinnostunut rakennetusta ympäristöstä. Arkkitehtuuriltahan ei kukaan voi välttyä! Tai voi, mutta on jäätävä kotiin sängyn pohjalle ja silloinkin laitettava silmät kiinni.

Osaston tiloissa järjestetään jo nyt kesäkouluja, tapahtumia sekä koululaisvierailuita. Tulevaisuudessa tiloilla olisi varmasti tilausta myös poikkitieteellisyyden merkeissä. Entä seminaarit ja avoimet luennot? Haluaisivatkohan kaupunkilaiset piipahtaa viikonloppuna kuuntelemaan uusinta uutta vaikkapa varhaiskasvatuksesta tai hampaiden hoidosta?

Elävä kaupunki on monimuotoinen ympäristö, jossa toiminnot sekoittuvat. Yliopisto ja sen opiskelijat elävöittävät kaupunkia osaltaan. Kaupunkiympäristö on opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa pirretään, dokumentoidaan sekä pidetään työpajoja. Nyt päätöksenteossa vaakakuppiin laitetaan taloudellisuus, tehokkuus ja säästöt, mutta numeerisiin taulukoihin ei saada mahtumaan laadullisia kriteerejä.

Tänä syksynä Oulun yliopisto tanssii sellaista rumbaa, että kannattaisi vakavasti harkita kuka vie ja ketä. Pelkään pahoin, että saadaan aikaiseksi sellainen virhe, jota vuosikymmenien jälkeen vielä ihmetellään päitä pyöritellen. En myöskään yhtään ihmettelisi jos tanssin päätteeksi Rantakadun viimeisetkin puurakennukset “sattuisivat vain palamaan”.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Oulun Yliopiston arkkitehtiosastoa ei siirretä pois kaupungin keskustasta.

Adressi toimitetaan Oulun Yliopiston sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hallituksille.

 

"Oulun yliopiston arkkitehtuuriosastolla on Suomessa erityisasema, koska se on ainoa, joka sijaitsee kaupunkinsa historiallisessa ytimessä. Muut on siirretty periferiaan. Niihin verrattuna on Oululla selvä etulyöntiasema kun pyritään opiskeluympäristön vireyteen. kodikkuuteen, viihtyisyyteen ja tehokkuuteen.

Minulla on ollut tilaisuus tutustua lukuisiin yliopistoihin ympäri maailmaa, myös Ouluun vierailevana luennoitsijana. Opiskeluilmapiiriltään ja tuloksiltaan parhaat arkkitehtikoulut ovat poikkeuksetta olleet välittömässä, intiimissä vuorovaikutuksessa ympäröivän kaupunkikeskustan ja sen asukkaiden kanssa.

Ei voi pitää ihanteena sitä, että maalta tulevaa opiskelijaa yritetään koulia hyväksi kaupunkisuunnittelijaksi yliopistossa, joka sijaitsee maaseudulla.

Kun opiskellaan aloja, jotka suoraan kytkeytyvät ihmisten jokapäiväiseen elämään, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin tai asuinympäristön suunnitteluun, viihtyisyyteen ja toimivuuteen, on korkeakoulun sijainnilla ratkaiseva merkitys. Ympäristön esteettisellä laadulla on suora vaikutus ihmisten mielenterveyteen. Tämä on tosiasia, jota ei aina tiedosteta. Kun halutaan oppia elävän, ihmisläheisen arkkitehtuurin perustekijöitä ja niiden soveltamista uuden suunnittelussa, toimii monipuolinen, runsaasti historiallisia kerrostumia sisältävä ympäristö verrattomana esikuvana." - Juha Leiviskä, arkkitehti, akateemikko

 

"Taas isketään nauloja yhteisön arkkuun: Oulun Arkkitehtuurin osastoa uhataan siirrolla Linnanmaan kampukselle. Mitä yliopistobyrokraateilla on arkkitehtikouluja vastaan, mistä tulee halu pakottaa ne tiloihin, jotka ovat huonompia kuin ennen käytössä olleet?  Onko se kateutta? Pelkoa siitä, että jostakin arkkitehtuurin osastosta tulee liian itsenäinen ja vaikeasti hallinnoitava?
Mitä on tämä yksimielisyyteen ja yhteneväisyyteen pyrkivän johtamisen kulttuuri, tarve koota kaikki osat jäykäksi fyysiseksi kokonaisuudeksi, kauas urbaanista hermokeskuksesta? Tampereen arkkitehtiosasto siirrettiin pakolla Hervantaan muutamia vuosia sitten, mutta Helsingin kauppakorkeakoulu piti pintansa ja jatkaa Töölön tukikohdassaan Otaniemeen muuttamisen sijaan. Eloisa korkeakoulu tarvitsee URBAANIA ympäristöä esikaupungin sijaan, mikä on nähtävissä myös suurimmassa osassa maailmanlaajuisesti arvostetuimmista yliopistoista sekä niiden eri osastoissa. Elämme uutta vuosituhatta, 50- ja 60-lukujen vaihteen ajatus kaikenkattavasta elitistisestä yliopistokampuksesta on vanhentunut konsepti. Akateemisen huippuosaamisen keskukset tarvitsevat moninaisen ja elämää sykkivän ympäristön, jossa menestyä. Niille on tärkeää olla vastavuoroinen osa kaupungin elämää: yliopistot tarvitsevat asuinalueiden, työpaikkojen, liike- ja talouselämän, kulttuuripalveluiden ynnä muiden elinvoimaa aivan kuten kaupunkikeskusten perusainekset tarvitsevat yliopistojen tuomaa energiaa. Oulun tulisikin monipuolistaa keskustan toimintoja ja kehittää aivan uudenlainen kohtaamispiste akateemisen maailman ja päivittäisen elämän välille. Herätys Oulu, ennen kuin on liian myöhäistä!" - Trevor Harris, professori, arkkitehti SAFA RIBA

 

"Syvemmin kuin mikään muu ala arkkitehtuuri ja urbanismi on kosketuksessa fyysisen ympäristön kanssa – siinähän ammattikunnan koko olemus piilee, ja siitä opiskelijoiden on tämä olemus löydettävä. Toki arkkitehtuuria voi opettaa ja oppia esikaupungissa, maaseudulla, metsässä tai autiolla saarella. Kaikki inhimillinen ja luontolähtöinen kuuluu arkkitehdin kiinnostuksen piiriin. Eniten ympäristövaikutteita on tarjolla kaupunkikeskustassa ja laajimmin koulu pystyy siellä antamaan virikkeitä yhteiskuntaan ja yhteisöön. Kun arkkitehtikoulu on sellaisen tilanteen saavuttanut ja kun sitä varten on juuri rakennettu upea talo, olisi sen hylkääminen valtava pedagoginen, kulttuurinen ja
taloudellinen menetys. Älyä, hoi!" - Staffan Lodenius, professori, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitos

 

"Läheinen ystäväni kertoi, että Suomen Yliopistokiinteistöt kaavailee Arkkitehtuurin osaston pakkosiirtoa keskustakampukselta esikaupunkiin, jossa muu yliopisto sijaitsee. Entisenä Alankomaiden hallituksen neuvonantajana minun on vaikea uskoa tätä.

Sinä aikana, jona työskentelin hallitukselle, vallitsi yhteisymmärrys siitä, että hollantilaisten yliopistojen kampusten tulisi kehittää suhdettaan kaupunkien keskustoihin. Joidenkin tulisi jopa pohtia siirtoa nykyisestä esikaupunkisijainnistaan keskustaan. Tähän on lukuisia syitä. Yliopistot käyvät kansainvälistä kilpailua parhaista opettajista ja opiskelijoista ja siinä menestyminen on mahdollista vain, mikäli ne voivat käyttää houkuttelevaa kaupunkielämää ja -yhteisöä vetonaulana. Kukoistaakseen yliopistot tarvitsevat ajatustenvaihtoa. Pelkästään tästäkin syystä korkeakoulujen tulisi olla osa kaupunkikudelmaa. Erityisesti alueilla, joita muuttotappio näivettää, kaupunki tarvitsee kaikki mahdolliset asiakkaat ja ohikulkijat säilyttääkseen palvelutasonsa. Myös ympäristökysymysten kannalta on hyvä pystyä kävelemään arkkitehtuurin osastolle ja osallistua kaupunkielämään. Jalankulun suosiminen paitsi kannustaa kestävään liikkumiseen, myös - mikä tärkeämpää - näyttää esimerkkiä tuleville kaupunkisuunnittelijasukupolville.


Edellisten argumenttien lisäksi erityisesti muuttotappioalueilla riskinä on elämän imeminen pois yhteisöstä, mikä johtaa hylättyihin rakennuksiin ja kiinteistöjen arvon laskuun. Ympäri maailman ihmiset ovat alkaneet huomata, mitä heidän ympärillään tapahtuu ja ymmärtää rappion taustalla olevia tapahtumaketjuja. Tästä syystä yhä useammat kampukset tekevät työtä integroituakseen paremmin kaupungin rakenteisiin. Miksi Oulun yliopiston pitäisi tehdä toisin?" - Ton Venhoeven, arkkitehti

 

 

In English:

University of Oulu and Architectural Department must stay in Central Oulu!

3rd of September was the opening day for the Academic year in Oulu. The University of Oulu arranged an event in Rotuaari pedestrian district to gain more visibility in Central Oulu. At the same time we recieved an email stating, that newly renovated Old main building’s lease for the Architectural Department will be terminated on the 31st of August, 2013. The Grounds for the termination of the lease were  the renovation of the building. This termination of this lease was neither negotiated nor informed in advance.

4th of October, our local newspaper, Kaleva, featured a story expressing the need for small group studyspaces throughout the University including the possibility of re-locating the Architectural Department to main campus in Linnanmaa. Citing the changes in Curricula, the Director of the board of University of Oulu, Mr. Hans Söderlund is quoted as saying, ”We need more small group studyspaces, and fewer large lecturehalls.” He underlines that the basis for such a decision was that it will not affect ones studies.

The Architectural Departmet is excatly what he claims to be needed ??. Small studyspaces with flexible and mixed funtions. The unique and charming cityblock of the Architectural Department still stands in the same place that the University of Oulu began from.

Would the possible re-location to Linnanmaa affect the Department’s Studies or teaching? The main reason the Department in Oulu draws Students from all around Finland, is the high level of education it provides which is on par with the other two Architecture Schools in Finland. This fact, combined with the Department’s location being one of the most beautiful Architectural campuses in Europe is a very strong incentive for those who come to study and teach in this prominent and beautiful historic block in the heart of city. The atmosphere at the Department of Architecture is warm, humane and welcoming, in strong contrast to the institutional character of most educational institutions.

This feature alone is one of the reasons we have had the good fortune of recruiting top level professionals into our staff. If this uniqueness is lost, will we drop to 2nd class among the Architecture Schools in Finland?

We consider the Living city similar to an multifaceted ”organism”, that consists of wide variety of spaces, functions, services and most importantly its people. By embracing the Urbanity of the City, we use it as a testing ground for ideas. It is the ultimate learning environment for an Architecture Student to immerse themselves in. We draw, document, photograp, study and learn about the city – how it is planned and how it works. We try to envision new ways of how the Urban Landscape could be developed in our workshops which take place right in the heart of the city. Therefore, we strongly believe that the University’s Architecture Department ought to reinforce its relevance to the City by remaining a visible part of the Cityscape.

Our fear is that decisions affecting our studies are based purely on the financial factors, that are easy to place on charts and spreadsheets. In actual fact this threatens the unique quality of our current learning environment, the Social and Professional networks between the Department's Staff, its Students and surrounding Architetural Offices. The Department’s humane and welcoming atmosphere and ultimately its relevance to the City and the people whom we design for will become intangible, hard to defined values – thus easily ignored – when compared to saving a few euros on paper.

After this dance with the Devil is over, I would not be suprised if the last, remaining wooden buildings at Rantakatu would ”accidently” burn. After all, that has been the sad history for the old wooden Buildings along this street.

This petition will be delivered to the Board of Directors (University of Oulu), as well as to Board of Directors (Suomen Yliopistokiinteistöt/Finnish University Properties)


"In Finland the architectural department of Oulu University has a special standing, since it is only one that is located in historical centrum of the city. Other Finnish architectural schools have been moved into periphery areas. When compared to Tampere and Helsinki, Oulu has clear advantage when the goal is the vitality, pleasantness and effectiveness of the studying environment.

I have had an opportunity to be a quest lecturer in universities around the world, including architectural department of Oulu. Without an exception,  those architectural schools that have the best studying environments and results are located  in intimate interaction with surrounding city center and people living there.

It can?t be considered an ideal situation, where students coming from periphery will be educated in university located in periphery, when the students are supposed to be educated as good city planners.

Location of the university is crucial, when the content of the studies is tightly interwoven in peoples everyday life, social interaction, design of urban environments, coziness and functionality. The esthetic qualities of our surroundings have direct effect on mental wellbeing on us. This is a fact, that is not always recognized. When the goal is to learn and apply living, human based basic principles of architecture in design, the environment with rich historical layers stands as an outstanding example." - Juha Leiviskä, architect, academician

 

""Another nail in the collective coffin: Oulu‘s Department of Architecture is threatened with a forced move to the University‘s Linnanmaa campus. What is that University bureaucrats have against Schools of Architecture that they insist on forcing them into inferior facilities compared to the places they have been using? Is it envy? A fear that an architectural department becomes too independent and
difficult to manage? What‘s with this consensus management mentality, this need to gather all the parts into a rigid, physical whole, far from the urban nerve centre?
Tampere‘s Department of Architecture was forced to Hervanta some year‘s ago but Helsinki School of Economics held out and is remaining in its Töölö homebase rather than moving to Otaniemi. A vibrant School needs an URBAN not suburban location and this is no less true of most globally revered universities and their constituent departments. The all embracing and elitist university campus idea of the late 1950‘s- early 1960‘s is an outdated concept for the 21st century: centres of academic excellence need a diverse and pulsating environment in which to thrive. They need to be a reciprocal part of city life; living areas, work places businesses, commerce, cultural services and the like are the life force they need just as the elements of urban centres need the energy of the universities. Oulu should expand its city centre operations and develop a truly new and innovative interface between academia and everyday life. Wake up, Oulu, before it‘s too late!" - Trevor Harris, professor, architect SAFA RIBA

 

”Architecture and urbanism is more deeply connected in the physical surroundings than any other profession – the whole essence of the architects is engrained it it, and from the surroundings students must find this essence. Surely enough, you can teach and learn architecture in suburbs, countryside, forests or at deserted islands. All humane and natural surroundings belong into intrests of an architect. Most of the effects of the surroundings can be found from downtown areas, and from there the school can provide positive feedback to the surrounding society and community. When school of architecture has reached such an existence, and is has also wonderful build environment, deserting these achievements would be massive loss in pedagocal, cultural and economical sense. Get real!” - Staffan Lodenius, professor, Tampere Techinical University, Department of Architecture

 

"I heard from a close friend that the organisation that owns and runs the real estate comprising of the university buildings in Finland is planning a forced move of the architecture department from the City Center Campus to the suburban one where the rest of the University is located. As former Government Advisor to the Dutch Government I find this hard to believe.

During my work for the government everybody was convinced that campuses in Holland should work on improving their relation with city centres. Some should even consider to move from their current suburban location to inner city locations. There are many reasons for this. Universities have to compete internationally to attract the best teachers and students, this can only succeed if they can use an attractive city and community life as marketing tool. Universities thrive on the exchange of ideas. For this reason alone, universities should be integrated in the city tissue. Particularly in a shrinking region, a city needs all the clients and passers-by to maintain its service level. Being able to walk from the city to the architecture department and to take part in city life, also helps in environmental issues. It promotes sustainable mobility by allowing for pedestrian movement, but, more importantly, it sets an example for future generations of city planners.

Apart from the arguments above, especially in shrinking regions there is a risk of sucking out life of the community, with abandoned buildings and devaluated real estate as a result. All around the world, people are beginning to see what is happening around them and they are beginning to realise the mechanisms behind decay. For this reason, more and more campuses try to work on urban integration. Why should the University of Oulu do the opposite?" Met vriendelijke groet, Kind regards, Ton Venhoeven, architect