Arvokas elämä laitospalveluja tarvitsevalle vanhukselle

Tällä hetkellä voimassa oleva Vanhuspalvelulain 14§:n laitoshoidon perusteita koskeva kohta kuuluu: Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Eduskunnassa on käsittelyssä vanhuspalvelulain muutos jossa laitoshoidon kriteerit aiotaan säätää kuuluvaksi seuraavasti: ”Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.”

Me allekirjoittaneet vaadimme, että käsite arvokas elämä tulee säilyttää edelleen hoidon ja huolenpidon perusteena laitoshoidon tarvetta määriteltäessä.