Auttin kappelin säilyttäminen!

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista vahvan tuen Auttin kappelin säilyttämiselle! Seurakunta suunnittelee rakennuksen purkua myymisen sijaan. 

 

Pienet kappelit ovat tärkeitä paikkoja paikallisille, siellä koetaan häät, hautajaiset, rippijuhlat sekä muut tärkeät tapahtumat ja lisäksi konserttielämykset - yhteenkuuluvuuden tunnetta. Auttin kappeli toimiikin loistavana konserttipaikkana mm. hienon akustiikan vuoksi. 

 

Auttin kappeli on osa paikallisten ja Auttista lähtöisin olevien identiteettiä, osa paikallisyhteisöämme, ja edistää osaltaan alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. 

 

Kehotamme teitä vakavasti harkitsemaan päätöstä Auttin kappelin purkamisesta ja valitsemaan myymisen. Pyydämme, että otatte huomioon paikallisyhteisömme äänen ja tarpeet päätöksentekoprosessissa.

 

Esimerkkinä vuonna 1966 (samana vuonna kuin Auttin kappeli) rakennettu Vuohijärven kirkko, paikallinen seurakunta asetti sen myyntiin ja nykyään rakennus on luonto- ja kulttuuritalo. Myös seurakunnan käytössä. Kirkolle tehtiin jäähyväisjumalanpalvelus. "Desakralisaatiolla tarkoitetaan kirkollista toimitusta, jossa vihitty kirkko tai kappeli otetaan pois käytöstä."

 

Auttin Kappelille on jo tehty peruskorjausta edistäviä toimia tasaisesti. Haluamme että kappeli säilyy tärkeänä kulttuuriympäristönä tuleville sukupolville. Ostohalukkuutta on ollut.

 

"Arkkitehtuuriltaan kappeli on puhdaspiirteistä modernismia niin ulkoarkkitehtuuriltaan, interiööreiltään sekä kappelia varten tehtyjen taideteosten ja pääsalin kalustuksen puolesta." -Lapin maakuntamuseo. 

20230914_165421_(2).jpg

Suora lainaus Lapin maakuntamuseon lausunnosta 27.10.2022: "Lapin maakuntamuseon näkemyksen mukaan lausuttavana oleva rakennus on ikäisekseen kuitenkin varsin hyvässä kunnossa, jonka vuoksi olisi hyvä pyrkiä säilyttämään se osana alueen historiallista kehityskulkua ja mahdollisesti kunnostaa tulevaa käyttöä varten. Lapin maakuntamuseon näkemyksen mukaan kiinteistön myynti olisi lausuntopyynnön mukaisten vaihtoehtojen osalta kohteen arvot paremmin säilyttävänä ratkaisuna kannatettava, mikäli Seurakunnalla ei ole kohteelle käyttöä tai riittäviä resursseja sen
ylläpitämiseksi."

 

Kiitos huomiostanne ja tuesta.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Simo Karhula voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…