Parempia av-käännöksiä ja kohtuulliset työehdot av-kääntäjille

Vaadimme parempia av-käännöksiä ja kohtuullisia työehtoja av-kääntäjille

Av-käännökset eli tekstitykset ovat olennainen osa useimpia Suomessa esitettäviä ja myytäviä audiovisuaalisia tuotoksia, joita ovat muun muassa tv-ohjelmat, elokuvateatteri- sekä dvd- ja blu-ray-elokuvat, teatteri- ja oopperaesitykset sekä tietokonepelit. Hyvä tekstitys on lähes huomaamaton ja auttaa suomalaiskatsojia seuraamaan vieraskielisten ohjelmien asiasisältöä, juonta ja sanomaa – ja toisaalta myös maahanmuuttajia seuraamaan suomenkielisiä ohjelmia sekä oppimaan suomea. Heikkolaatuiset tekstitykset sen sijaan häiritsevät katsomiskokemusta. Tekstitysongelmat heikentävät vieraskielisen ohjelman arvoa ja laatua katsojan silmissä, vaikkei ohjelmassa itsessään mitään vikaa olisikaan. On siis myös sisällöntuottajien etu, että tuotantojen tekstitys on laadukasta.

Suomen kieleen ja kulttuuriin kielteisesti vaikuttavat heikkolaatuiset tekstitykset ovat vallanneet viime vuosina yhä enemmän alaa, kun suuret kansainväliset av-käännöstoimistot ovat keskittyneet kilpailemaan hinnalla. Hintakilpailu on vaikuttanut suoraan kääntäjien palkkioihin ja työmenetelmiin. Valtaosa suomalaisista av-kääntäjistä toimii ammatinharjoittajina, joiden palkkiot ovat tätä nykyä yleensä niin alhaiset, ettei työn tekemiseen jää riittävästi aikaa. Ainoana poikkeuksena on Yleisradio, joka noudattaa myös freelancekääntäjiä koskevaa työehtosopimusta. Kaiken lisäksi käännöstoimistojen työtavat ovat muuttuneet vuosi vuodelta nopeammiksi ja yleiseurooppalaisemmiksi, mikä sotii Suomessa kymmenien vuosien aikana kehitettyjä av-kääntämisen perusteita vastaan eikä sovi indoeurooppalaisista kielistä merkittävästi poikkeavan suomen rakenteisiin.

Av-käännösalan työehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, mutta lopputuloksesta ei voi sanoa vielä mitään varmaa. Työehtosopimus parantaa paitsi työsuhteessa työskentelevien myös itsensä työllistäjien tilannetta, sillä se vakauttaa alaa ja tarjoaa myös yrittäjäfreelancereille tukea hinnoittelun ja yleisten työehtojen entistä parempaan hallintaan. Itsensä työllistäjien eläketurva on heikoissa kantimissa, sillä moni ammatinharjoittaja ei pysty maksamaan todellisten tulojensa mukaista yrittäjän eläkevakuutusmaksua, koska käännöstoimistojen määrittämissä palkkioissa ei oteta huomioon kohtuullista eläketurvaa.

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, arvoisa työministeri Lauri Ihalainen, jotta puuttuisitte tähän epäkohtaan edistämällä itsensä työllistäjien tasa-arvoa suhteessa työntekijöihin. Lisäksi pyydämme teitä toimimaan sen hyväksi, että av-käännösalan toimijat sitoutuvat yleisesti kohtuullisiin ja tasapuolisiin työehtoihin, jotka mahdollistavat laadukkaan käännös- ja tekstitystyön myös vastaisuudessa.

Kunnioittavasti

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Käännösalan asiantuntijat KAJ

Suomen Journalistiliitto

Av-kääntäjät.fi-sivusto

ja adressin allekirjoittajat


Lauri Mäkelä (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto)    Ota yhteyttä adressin tekijään