Avioliittolaista suoritettava kansanäänestys.

                                                          Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. 

Kansamme syvät rivit ovat aina kunnioittaneet, arvostaneet ja perustaneet perheensä Jumalan vanhurskaille säädöksille. Sukupolvesta sukupolveen kansamme on saanut kokea myös Korkeimman suojelusta. Vielä voimassa olevalla avioliittolailla on erittäin suuri merkitys ja se myös perustuu tasa-arvoon. Näin tärkeässä asiassa on kuultava koko kansan mielipidettä, koska kansanedustajat eivät voineet välttyä tunneperäiseltä, yksisilmäiseltä vyörytykseltä ja painostukselta, kuin myös yleisen median taholta. Myös osin kansankirkkomme, varsinkin joidenkin sen johtohenkilöiden mielipide, perustui ihmiskäsityksiin eikä Jumalan Sanaan. On kansalaisia, jotka eivät halua olla niinkään minkään uskonnollisen yhteisön aktiivia, mutta silti kunnioittavat vanhaa avioliittolakia ja siksi myös heidän mielipiteensä on annettava kuulua. Käsityksemme mukaan kansan käsitys avioliitosta ei ole kuitenkaan muuttunut, vaan se haluaa säilyttää avioliittolain entisessä muodossaan. Siksi  vaadimme että vanha avioliittolaki säilytetään entisellään. Tämä adressi allekirjoituksineen toimitetaan maamme hallitukselle tavoitteena avioliittolain pysyttäminen entisellään. Vaadimme neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimittamista, jotta kansan mielipide tulisi kuulluksi. Koska tälle suuntaukselle on tulossa jo seuraukset.

                                                                                             

Me allekirjoittaneet Suomen kansalaiset emme hyväksy nyt järjestettyä eduskunnan äänestyksen tulosta  28.11.2014. Samoin emme hyväksy suuren valiokunnan päätöstä 3.12.2014. Samoin emme hyväksy eduskunnan 12.12.2014 tekemää päätöstä. Koska on kyseessä  koko yhteiskuntaamme perustaa koskevasta asiasta, emme voi hyväksyä vain kansanedustajien tekemää päätöstä, mikä heikentää lapsen oikeutta biologisiin vanhempiinsa, isään ja äitiin. Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittoaloitetta, samoin muita sen ohella tulevia pikaisia lain muutoksia. Lain muutos saisi aikaan hyvin suurta henkistä kärsimystä Suomen kansan enemmistössä ja loukkaisi syvästi ihmisten tuntoja. Nykyinen vanha avioliittolaki miehen ja naisen välillä on säilytettävä sellaisenaan, eikä sitä saa muuttaa. 

     


    

 

 

http://www.tapiopuolimatka.net/asiantuntijalausunto

 

.