Bensaveron pudottaminen

Öljyn hinta nousee ja nykyiset kriisit ennakoivat vielä nykyistäkin suurempia hinnannousuja. Suomen polttoainepolitiikka on tällä hetkellä siinä määrin pielessä että kuluttajat kärsivät liian voimakkaan verotuksen takia ylettömän korkeista bensanhinnoista.

Nykyisellään normaali autoilija joutuu maksamaan litrasta bensaa monissa tapauksissa yli 1,4 euroa litralta. Joissakin paikoissa ollaan jo niin pahassa tilanteessa että hinta nousee jopa yli 1,5:n euron mikä on ehdottomasti se viimeinen haamuraja jonka ihmiset voivat sulattaa. Näin korkeita hintoja ei voi yksinkertaisesti sietää ja koska suurin osa polttoaineiden hinnoista koostuu veroista on asia helppo korjata verojen laskemisella.

On päivän selvää että korkeat polttoaineen hinnat vaikuttavat negatiivisesti koko valtion talouteen. Tämä heijastuu kaikkein suorimmin kuljetusalojen ja yksityisautoilijoiden kuluihin, mutta vaikuttaa tämän lisäksi joko suorasti tai epäsuorasti kaikkien mahdollisten asioiden kustannuksiin. Tämä vähentää ihmisten ja yritysten ostovoimaa ja voi pahimmillaan aiheuttaa yritysten kaatumisia ja voimakkaita työpaikkojen vähentämisiä. Polttoaineiden korkeilta hinnoilta eivät ole turvassa edes ns. "jalkamiehet", jotka eivät käytä välttämättä minkäänlaisia moottoriajoneuvoja liikkumiseensa sillä kaikki ostettavat asiat elintarvikkeista hyöty- ja viihdetavaraan kallistuvat. Jos öljyn hinta nousee äkkinäisesti vielä nykyisestä voi edessä olla taloudellinen katastrofi, jota ei voi estää kuin varautumalla etukäteen.

Tämän takia polttoaineiden verotusta on laskettava roimasti. Verojen laskemisen poissulkemista ei voi enää perustella minkäänlaisilla selityksillä. Hinnat ovat yksinkertaisesti liian korkeita. Jos käytämme 95:sta bensiinin hintojen mittapuuna niin tavoite olisi saada pikkuhiljaa sen hinnaksi keskimäärin 1 euroa litralta ja kaikki muut polttoaineet suhteessa samalle tasolle. Ehdottomana ylärajana 95:n hinnaksi esitän 1,5 euroa eikä se saisi ylittyä missään tapauksessa edes korkeiden öljyn hinnan nousujen jälkeenkään. Vaadin myös että päätökset verojen laskemiseksi tapahtuisivat niin nopeasti kuin suinkin vain mahdollista. Maailmalla tapahtuu tällä hetkellä paljon öljyn hinnan kannalta uhkaavia asioita eivätkä ne odottamalla siitä lainkaan parane.