Uusimmat adressit

Marttilan koulun tulevaisuuden puolesta

Marttilan koulun tulevaisuuden puolesta! Marttilan koulu, Sastamalan keskustan perinteinen alakoulu, on jälleen supistustoimien kohteena. Useamman vuoden ajan on kaupungin johto halunnut lopettaa keskustan ainoan alakoulun ja ohjata Marttilan koulun oppilaat keskustasta hiukan sivummalla sijaitseviin alakouluihin. Nämä jo ennestään pursuavat täpötäysinä ja lisäksi toinen koulu kärsii sisäilmaongelmista. Mainittakoon, että Muistolan koulun kohtalo on kuitenkin vielä täysin epävarmassa tilantees

92 Luotu: 2022-11-07 Tilastot

Puistolan kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais-ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

Yliarkkitehti Jalmari Peltonen suunnitteli Tenavatie 2:ssa sijaitsevan Puistolan koulun , joka valmistui vuonna 1930. Rakennus toimi siitä lähtien kouluna ja peruskouluna kunnes koulutoiminta siinä päättyi 12/2015. Puistola Seura ry teki aloitteen Puistolan vanhankoulurakennuksen suojelemisesta kaavamerkinnällä ja arkkitehtonisesti arvokkaana kohteena. Kaupunginmuseon silloinen johtokunta piti aloitetta kannatettavana ja puolsi Puistola Seura ry:n aloitetta kansakoulun suojelemiseksi MRL:n mukai

679 Luotu: 2022-11-06 Tilastot

Ei tuulivoimaa suunnittelualueelle nro 4: Hanhisuo-Vehkamäki, Virrat

Allekirjoittamalla tämän adressin vastustat tuulivoimaa suunnittelualueelle 4. ”Energiayhtiö Ilmatar ja metsätalousyhtiö Finsilva suunnittelevat uuden tuulivoimapuiston perustamista Virroille. Vermassaloon kaavaillulle, Finsilvan omistamalle alueelle voisi nousta 20–25 tuulivoimalaa. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho olisi 200 megawattia. Vermassalon mahdollinen hankealue sijaitsee kymmenen kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta, Vermasjärven länsipuolella. Alue on kooltaan noin

111 Luotu: 2022-11-05 Tilastot

Yläneen vanha kunnantalo säilytettävä kuntalaisten käytössä

Pöytyän kunta suunnittelee myyvänsä Yläneen vanhan kunnantalon kuntalaisia kuuulematta. Yläneen liittyessä Pöytyään luvattiin meille että kaikkia kolmea kuntakeskusta kehitetään tasavertaisesti. Näin ei kuitenkaan ole käymässä vaan nyt yritetään heikentää Yläneen alueen toimintaa myymällä kuntalaisten kokoontumistila. Vaadimme Pöytyän kuntaa säilyttämään Yläneen vanhan kunnantalon yläneläisten kokoontumistilana. Kunnantalo on keskellä kylää ja on monelle kuntalaiselle tärkeä kokoontumistila. Ylä

100 Luotu: 2022-11-01 Tilastot

Kurun Yhtenäiskoulun oppilaille on järjestettävä väistötilat viipymättä. Kuruun on lisäksi rakennettava nopealla aikataululla pysyvä uusi yhtenäiskoulu.

Olemme erittäin huolissamme Kurun Yhtenäiskoulun tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta. Kurun yhtenäiskoulussa on todettu merkittäviä sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet oppilaissa ja koulun henkilökunnassa erilaisia oireita sekä runsaita poissa oloja koko syksyn ajan. Sisäilmatutkimuksissa on havaittu vahvoja mikrobilöydöksiä jokaisessa luokkatilassa ja oireita on raportoitu jokaiselta vuosiluokalta. Jokaisella peruskoululaisella on säilyttävä yhdenmukainen mahdollisuus suorittaa opp

485 Luotu: 2022-11-01 Tilastot

Poliitikkojen verorahojen käyttö avoimeksi ja läpinäkyväksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue tukee taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Poliittisille ryhmille maksettavat ryhmäavustukset ovat verorahoja. Vuonna 2022 tukea myönnetään 4000€ /aluevaltuutettu KESKUSTA 23 valtuutettua SDP 9 valtuutettua PS 7 valtuutettua KOK 6 valtuutettua RKP 5 valtuutettua KD 4 valtuutettua VIHR 2

20 Luotu: 2022-11-01 Tilastot

Kaukaan koulun säilyttäminen lähialueen alakouluna

Tirilän kaupunginosayhdistys on jälleen kerran saanut huolestuttavia uutisia oman alueen koulun tulevasta kohtalosta, eli lopettamisesta. Tämä on jo kolmas kerta, kun sama asia tulee esille, joten mitään uutta tässä ei ole. Kaupunkiin on rakennuttu muutama suuri koulukeskus sillä perusteella, että haja-asutus- ja esikaupunkialueen kouluihin ei riitä tarpeeksi oppilaita, kun syntyvyys vähenee, jonka vuoksi opetuksen järjestäminen vaikeutuu pienissä kouluissa, toki tätä on tähdennetty myös kustann

559 Luotu: 2022-10-28 Tilastot

Järvenpäässä Valtuustonkatu 8 rakennus säästettävä yhdistyksille

Järvenpään kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Valtuustonkatu 8 rakennuksesta luovutaan. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu, tähtiseura Altair ja kuvataiteilija.  Päätös luopua rakennuksesta tuli täydellisenä yllätyksenä ja meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta kertoa hienosta toiminnastamme. Rakennukseen oli jo tulossa lisää taiteilijoita ja yhteistyöprojektejakin oli suunnitteilla. Tämä yht äkkinen päätös vie mahdollisuuden kaikelta hienolta yhteist

377 Luotu: 2022-10-27 Tilastot

Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola-Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki)

Ei kaivoshanketta Konnivedelle (Heinola-Pohjois-Iitti, Rakokivenmäki) Me allekirjoittaneet vastustamme elementX Finland Oy:n tekemää varausta sekä sen seurauksena mahdollista malminetsintää ja kaivostoimintaa alueella. Emme myöskään tule hyväksymään sen toteutumista Järven / Kymijoen alueen vesistön tai sen valuma-alueen ympäristöön, emmekä hyväksy kaivosmineraalien etsintätoimia varausalueella.  Perusteet toiminnalle ovat kestämättömiä. Alueen luontoarvot, sijainti ja rikkonaisuus eivät mahdol

2344 Luotu: 2022-10-25 Tilastot

Vetoomus päättäjille: Bjursin ulkoilu-ja virkistysalueen säilyttäminen Vantaan kaupungin omistuksessa

Bjursin Caravan alue on suunniteltu kaikenlaisiin tarpeisiin. Siellä viihtyvät yhtä hyvin niin lapset kuin aikuiset. Alueella on lapsille paljon aktiviteettejä leikkipuistossa. Hieman varttuneemmalle väelle tarjolla on täysimittainen haastava Frisbeegolfrata upeissa maisemissa.  Alueen monipuoliset loistavat uima- ja vesialueet mahdollistavat kaikenlaisen vesiurheilun uimisesta suppailuun ja veneilyyn. Vesistö tarjoaa myös hyvät kalastusmahdollisuudet. Alueen väen keskeinen henki on hyvä, kaikki

485 Luotu: 2022-10-24 Tilastot