Uusimmat adressit

Ahvenanmaan demilitarisointi on purettava

Suomen turvallisuuden takaavat suomalaiset ja Suomen puolustusvoimat. Venäjällä on valtiollinen toimipiste ( konsulaatti ) Maariahaminassa, josta käsin se valvoo Itämeren pohjoispäätä , niin meri- kuin ilmaliikennettäkin. Tämä Venäjän läsnäolo demilitarisoinnin (= sotilaalisen puoluettomuuden )  "valvojana" on pahempi asia kuin jonkun suomalaisen valvonta- ja rannikkojääkärikomppanian olemassaolo, vaikka toisin on väitetty. Tällä hetkellä  ollaan ratkaisemassa Suomen liittyminen Natoon ja se on

31 Luotu: 2022-02-26 Tilastot

Suomen on haettava puolustusliitto NATO:n jäsenyyttä

HOX! Matti Muukkonen on tehnyt saman sisältöisen adressin. Pyydän allekirjoittamaan sen. Tämä addressi, sen perustelut ja allekirjoitukset jäävät silti näkyviin. Jussi Tuusa   *** Suomen on haettava viivytyksettä puolustusliitto NATO:n jäsenyyttä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan valmistelun ja tasavallan presidentin päätöksen jälkeen hallituksen tulee antaa asiasta selonteko eduskunnalle ja hakemus tulee jättää ilman informaatiovaikuttamiselle altista ja aikaa vievää kansanäänestyst

42 Luotu: 2022-02-23 Tilastot

Suomen haettava NATOn jäsenyyttä

Venäjän yksipuolisten, erityisesti Ukrainaan kohdistuneiden aggressioiden ja käynnistämän sodan vuoksi, myös Suomen turvallisuusympäristö on muuttumassa/muuttunut. Venäjän europppalaiaista, Pohjois-Atlantin puolustusliittoon (NATO) kuulumattomista rajanaapureista Venäjän joukkoja on jo kaikissa muissa maissa kuin Suomessa. Me allekirjoittaneet emme halua Venäjän joukkojen enää koskaan tulevan Suomeen. Suomen perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaisesti "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön

1099 Luotu: 2022-02-23 Tilastot

Suomen ja Ruotsin tulee pysyä Naton ulkopuolella ja harjoittaa rauhanpolitiikkaa

1. Ulko- ja puolustuspolitiikan tärkein tehtävä on vähentää omaan maahan kohdistuvia uhkia tavalla, joka lisää kaikkien maiden turvallisuutta diplomatian ja tasavertaisen yhteistyön avulla. 2. Emme halua vahvistaa maailman jakautumista toisilleen vihamielisiin sotilaallisiin blokkeihin. Sen sijaan tarvitsemme enemmän liittoutumattomia maita, jotka harjoittavat itsenäistä ulkopolitiikkaa yhteisen turvallisuuden ja aseistariisunnan edistämiseksi. 3. Haluamme, että maamme liittyvät YK:n ydinaseiden

5109 Luotu: 2022-02-22 Tilastot

Kangasalan asemalta bussiyhteys Vatialantietä Lentolaan säilytettävä

Me allekirjoittaneet pyydämme muutosta suunniteltuun uuteen liikennejärjestelyyn Kangasalan asemalle. Tuleva linja 40C ei täytä asemalaisten matkustustarvetta. Tarve suuntautuu Prisman alueelle Lentolaan, Pitkäjärven kouluun, Vatialan kouluun ja Vatialan terveysasemalle, Leinolan kouluun, Citymarkettiin, Koilliskeskukseen ja Tays:iin, joihin matka-aika kasvaa huomattavasti käyttäen40C - linjaa + vaihtoja. Suurta osaa Kangasalan asemaseudun asukkaista tieto muutoksesta ei tavoittanut, koska Kanga

181 Luotu: 2022-02-18 Tilastot

Kymsoten työntekijöiden työaikaliukumat otettava takaisin käyttöön

Me allekirjoittaneet haluamme, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja tuleva Kymenlaakson hyvinvointialue ottaa työntekijöiden työaikaliukumat takaisin käyttöön. Työterveyslaitoksen mukaan työssä jaksamista ylläpidetään ja tuetaan toimivilla sekä terveyttä tukevilla työajoilla. Eri elämänvaiheissa olevat ihmiset tarvitsevat joustavia malleja työhön osallistumiseen työn ja muun elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi. “Hyvinvointia ja tuottavuutta tukevaan työai

1063 Luotu: 2022-02-17 Tilastot

Salonaukion vaarallinen risteys Tonttilassa

Lahden Tonttilassa, Salonaukio 8-6, Pizzeria Dalamanin rakennuksen ja Cityvaraston välissä on ajotie sisäpihalle. (Kuva 1) Sisäpihalle ajo on sallittu mutta sisäpihan läpi ajaminen on kielletty kahdella liikennemerkillä (Kuva 2, sisäpihalle toisesta suunnasta saavuttaessa). Reittiä pitkin kuitenkin ajetaan päivittäin ja siitä aiheutuu vaaraa Salonaukiota kulkeville kevyen liikenteen väylän käyttäjille. Kuvassa 3 näkyy, että auton nokan tullessa näkyviin sisäpihan tiilimuurien välistä etäisyys ri

6 Luotu: 2022-02-17 Tilastot

Kuurojen tulkkien asema Kelan tulkkauspalveluissa

SUOMALAISELLA VIITTOMAKIELELLÄ https://youtu.be/z-_AAJO0CYs Me allekirjoittaneet vaadimme Kelaa noudattamaan perustuslain, yhdenvertaisuuslain, YK:n vammaissopimuksen ja tulkkauspalvelulain tuomia velvoitteita ja lopettamaan kuurojen tulkkien syrjinnän tarjotessa tulkkaustoimeksiantoja Kelan välityskeskukseen tulevista tulkkaustilauksista. Välillisesti syrjintä kohdistuu myös niihin kuulonäkövammaisiin ja kuurosokeisiin, jotka ovat tottuneet käyttämään kuuroa tulkkia omissa tulkkauspalvelun tarp

748 Luotu: 2022-02-17 Tilastot

Laurinniityn iltapäiväkerho säilytettävä. Etusijalle lapsien turvallisuus.

Helsingin Kaupungin Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.12.2021 toimialan talousarvioesityksestä ja siinä yhteydessä suunnitelmasta muuttaa vuosien 2022-2023 aikana kaikki koululaisten iltapäivätoiminta perusopetuslain mukaiseksi (POL). Lisää rahaa muutoksen toteuttamiseen ei ole annettu, joten käytännössä tämä tarkoittaa ryhmäkoon pienentyessä ip-paikkojen kokonaismäärän pienenemistä. Lassilan ainoan leikkipuiston Laurinniityn kohdalla tämä tarkoittaa kuulemma iltapäivä

239 Luotu: 2022-02-16 Tilastot

Pelastetaan Nuottapolku 11 ja Länsi-Helsingin musiikkiopiston kohtalo!

EDIT 2 Asia käsitellään seuraavan kerran kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 1.3.2022 EDIT 1 Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tiistaina 15.2.2022 asia jäi pöydälle. Vielä on aikaa vaikuttaa! Adressin taustaa: Tiistaina 15.2.2022 pidettävässä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa käsitellään eräiden kaupungin omistamien rakennusten myynti- ja kehityssuunnitelmia. Yksi kohteista on Nuottapolku 11, jossa toimii Länsi-Helsingin musiikkiopisto vuodesta 1989. Kiinteistön myynti olisi m

1991 Luotu: 2022-02-13 Tilastot