AllekirjoituksetAdressin nimiLuotu
256 JM Sampon ja Kemin matkailusektorin tulevaisuus taattava
Me adressin allekirjoittaneet ja adressia laatimassa olleet Sampon ystävät olemme erittäin huolissamme seuranneet matkailujäänmurtaja Sampon alasajopyrkimyksiä, miehistön joukkoirtisanoutumista ja epävarmuutta laivan tulevaisuuden suhteen. Me vaadimme, että: 1.Kemin kaupunki sitoutuu säilyttämään Sampon talvimatkailun tärkeimpänä brändituotteena ja kehittämään sitä tässä roolissa. Sampon merkitys...
27.04.2019
173 Kotihoidon työntekijöille lisää työautoja
Kirjoita adressi sen puolesta, että kotihoidon työntekijät saavat käyttöönsä enemmän työautoja. Tällä hetkellä työnantajat hyötyvät siitä, että hoitajat maksavat itse suurimmaksi osaksi kulut, jotka aiheutuvat työajosta. Harvemmin muu kuin yksityisyrittäjä joutuu käyttämään työssään omia autoja. Kotihoidon työntekijät käyttävät ympäri Suomen omia autojaan työssään siirtyäkseen asiakkaalta toiselle...
27.04.2019
318 Pelastetaan Raision leikkipuistot
Raision puistoja ei enää uusita ja sitä mukaa kun välineitä ym menee rikki, aletaan puistoja poistaa kokonaan. Määrärahoja ei annetta enää puistoille, koska päättäjien mielestä lapsia ei tarpeeksi käy puistoissa! Raisiota mainostetaan perheitten kaupunkina, mutta mikä se sellainen on, jos leikkipuistoja ei ole! Nyt kaikki allekirjoittamaan, jotta tämän adressin voi viedä päättäjille ja saisimme sä...
25.04.2019
176 Hikiän päiväkodin toiminta tulee säilyttää Omenakummuntiellä.
Hikiän kunnallinen päiväkoti Omenakummuntiellä  on maailman paras päiväkoti.  Päiväkodin toiminta tulee jatkua kyseisessä toimipisteessä Omenakummuntiellä. Päiväkoti on palvellut Hikiän ja lähiseudun lapsiperheitä jo vuosikymmeniä. Päiväkoti on täten myös yhdistänyt kylän lapsia ja perheitä. Lisännyt täten myös sopivaa yhteisöllisyyttä kylässä. Tämä kunnallinen päiväkoti on Hikiän valttikortti, ku...
24.04.2019
32 Kylmäojan puron länsihaaran ruoppaus haitallisen anaerobisen lietteen poistamiseksi.
Me allekirjoittaneet tuemme Kylmäoja-Ilola asukasyhdistyksen esitystä, että Kylmäojan puron länsihaarassa tehdään imuruoppaus haitallisen anaerobisen lietteen poistamiseksi, joka estää kalojen elämisen länsihaarassa. Hyvä Ilolan asukas, Finavia Oyj on lähettänyt kutsun asukastilaisuuteen 29.4.19 Ilmailumuseoon, jossa Finavia esittelee teettämänsä Kylmäojan länsihaaran kalataloudellisen kunnostus s...
23.04.2019
243 Vehmaalle muovinkeräysastia
Vetoomus muovikeräysastian saamiseksi Vinkkilään! Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimittaa Vehmaan Vinkkilän ekopisteeseen pakkausmuoville tarkoitetun keräysastian. Nimien keräysaika 25.4 - 16.6.2019, jonka jälkeen nimilistat toimitetaan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Keräyksen järjestää Vinkkilän Grillikahvio (Vehmaan Fun House Food ay) yhdessä Vehmaan...
23.04.2019
314 Ei perusopetuksen leikkauksille Raisiossa (Suljettu)
Me raisiolaisten koululaisten vanhemmat emme halua perusopetukseen leikkauksia Raisiossa. Nyt kaupungin sivistystoimen kouluille esittämät suunnitelmat aiheuttavat leikkauksia alakoululaisten tuntikehykseen, tukiopetukseen ja jakotuntien määrään. Tietojemme mukaan tuntikehykset on nyt suunniteltu niin pieniksi, että kaikkien koulujen opettajien virkaehtosopimuksen mukaiset opetusvelvollisuudet ei...
23.04.2019
778 ISO-TARJANNEVEDEN HAITALLINEN VEDENVAIHTELU TULEE KORJATA
ISO-TARJANNEVEDEN ALIVEDENKORKEUTTA TULEE NOSTAA KUNNOSTAMALLA MUROLEKOSKI LUONNONMUKAISEKSI JA NOSTAMALLA KOSKEN KYNNYSTÄ Me allekirjoittaneet Iso-Tarjanneveden, Muroleen-Virtain Herraskosken ja Mänttä-Vilppulan Vilppulankosken välisen vesistöalueen virkistyskäyttäjät, asukkaat, loma-asukkaat, kalastajat ja veneilijät esitämme Virtain ja Mäntän-Vilppulan kaupungeille sekä Ruoveden kunnalle, että...
20.04.2019
9 Kansanedustajien tulee hoitaa kestävyysvajetta oikein
Asumiseen,velkojen perintään, hoivaan ja hoitoon pesiytynyt keinottelu vaikuttaa hyvin herkästi ns. kestävyysvajeen suuruuteen. Valtion budjetista menetetään vuosittain miljoonia euroja yhteisöverotuloja yritysten ja organisaatioiden aggressiivisen verovälttelyn vuoksi. Vaikka aggressiivista verosuunnittelua saataisiin karsittua, niin se ei vielä riitä. Syy on se, että valtion budjetista menetetää...
20.04.2019
159 Oitin koululaiset ja eskarilaiset terveellisiin koulutiloihin! (Suljettu)
Allekirjoita adressi tukeaksesi kaikkien Oitin koululaisten ja eskarilaisten mahdollisuutta opiskella terveellisissä tiloissa. Oitin koulun sisäilmasta huolestuneiden vanhempien työryhmä on jo useasti vaatinut Hausjärven kuntaa asettamaan käyttökieltoon Oitin koulun vanhan päärakennuksen ja eskareiden ns. Mäntylinnan tilat. Käyttökielto on tarpeen niin kauan, kunnes perusteellisilla tutkimuksilla...
17.04.2019
Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?