AllekirjoituksetAdressin nimiLuotu
9 VR:n kausilippuun myös "opiskelija" vaihtoehto
VR:n kausilippuun on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan aikuinen ja lapsi vaihtoehdot. Useat opiskelijat kuitenkin matkustavat junalla joka päivä kouluun ja takaisin. Pitkiä tai lyhyitä matkoja. Silloin heidän vanhempansa joutuvat maksamaan reilun summan, Ainostaan koulumatkoja varten. Miksi kausilippua ei ole siis saatavilla opiskelijoille? Pelkkä Riihimäki-Helsinki KUUKAUDEN kausilippu maksaa...
09.04.2019
259 Tunnin Juna vaihemaakuntakaavan uudelleen käsittelyyn ottaminen SALO / Varsinais-Suomi
”Tunnin Juna - adressi” Me allekirjoittaneet ja Varsinais-suomalaiset vetoamme Salon kaupungin päättäjiin ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukseen ottaa uudelleenkäsittelyyn Espoo-Salo (ESA) –oikoradan linjaus vaihemaakuntakaavaan koskien Mk-linjan muuttamista YJ1-linjan mukaisesti siten, että vaihemaakuntakaavan linjauksessa otetaan huomioon Salon kaupungin itselleen asettamat linjaustavoittee...
08.04.2019
1 554 RANTARATA KUNTOON!
Koska uusi Elsa- eli Tunnin juna -hanke tulee jättämään katveeseen koko Länsi-Uusimaan, me alueen asukkaat kannamme syvää huolta Rantaradan kehittämisestä. Rantarata on koko Länsi-Uusimaan elinvoimaisuuden tae.   Uuttamaata on kehitettävä tasapuolisesti. Länsi-Uudeltamaalta liikkuu päivittäin noin 15.000 henkeä pk-seudulle töihin ja takaisin.*) Tulevan Tunnin junan ratalinjauksen aluetta palvelee...
08.04.2019
53 Oriveden nuorisotalolle tarvitaan isommat tilat
Oriveden nuorisotalo sijaitsee tällä hetkellä Säästöpankki Sinetin alakerrassa osoitteessa Keskustie 35. Tilat ovat olleet toimivat ja siistit, lukuun ottamatta kesällä 2018 tapahtunutta vesivahinkoa, jonka aikana nuorisotalo on toiminut useassa paikassa evakossa. Nyt tilat ovat kuitenkin taas käyttökunnossa. Viime aikoina ongelmaksi on kuitenkin noussut runsas kävijämäärän nousu. Kävijämäärän ka...
07.04.2019
15 Jari Niemelä juontamaan kaikki vaalitentit
  Me allekirjoittaneet vaadimme pienpuoluetenttejä vaaleista toiseen luotsannut Jari Niemelä on nimettävä muidenkin vaalitenttien juontajaksi. Niemelän lahjomaton ja peräänantamaton tyyli on ehdoton lisä suomalaiseen vaalikeskustelukulttuuriin.   "..Ja mennään eteenpäin."...
05.04.2019
8 Poliisi ja Armeija turvaamaan lasten koulumatkat
Nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että Poliisin ja armeijan resussit näin rauhan aikana on käytettävä meidän lasten koulumatkojen turvaamiseen....
03.04.2019
1 335 PORKKALANTIE KUNTOON NYT-PORKALAVÄGEN I SKICK NU
 HYVÄT PORKKALATIEN KÄYTTÄJÄT Bölen yksityistiekunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.3.2019 kerätä kaikilta Porkkalan tien käyttäjiltä allekirjoitukset adressiin jotta Porkkalan tien huono kunto tulee tiestä vastaavan tahon tiedoksi. Tie on surkeassa kunnossa ja tiessä olevat kuopat ovat jo aiheuttaneet vahinkoja autoille. Kevyet paikkaukset eivät tässä tapauksessa riitä. Teiden kunnossapi...
01.04.2019
260 Vastustamme Nivalan kukonahoon suunnitteilla olevia suurempia tuulivoimaloita
Me lähialueen asukkaat sekä muut asiasta huolestuneet olemme huolissamme kukonahoon suunnitteilla olevien suurempien tuulivoimaloiden haittavaikutuksista. Näin suurista voimaloista ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Jos nyt suunnitteilla oleva suurempi tuulipuisto toteutuu on mahdollista että tuulipuistoja aletaan suunnitella muuallekkin nivalaan. Nivalassa on alueita jotka on luokiteltu a...
31.03.2019
471 Lapsiuhrin asema on saatava ensisijaiseksi seksuaalirikoksissa
Seksuaalisen väkivallan lapsiuhri tarvitsee apua Me allekirjoittaneet vaadimme vastuunottoa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja lapsiuhrin aseman muuttamista ensisijaiseksi lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä. Meidän tulee pystyä asettumaan lapsiuhrin asemaan. On välttämätöntä tunnistaa ja tunnustaa lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja puuttua niihin. Vaadimme, että lapsiuhri au...
31.03.2019
319 Pihkaniityn puolesta (Kerava)
Pihkaniityn ulkoilualueeseen kuuluvaa Vironmäen aluetta (Pihkaniitynkadun ympäristö) uhkaa rakentaminen. Alue on merkitty asuntorakentamiselle 2019 lainvoimaiseksi tulleessa yleiskaavassa. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen asemakaavoitus voidaan aloittaa milloin vain.   Kaavoituskatsaus: https://www.kerava.fi/palvelut/asuinymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-rakentaminen/kaavoitus   Pihkaniityn metsä kuntorato...
31.03.2019
Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?