Suosituimmat adressit vuonna 2014 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Puumalan ambulanssin yöpäivystys takaisin

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on 7.11.2013 kokouksessaan hyväksynyt Ensihoidon palvelutasopäätöksen 1.1.2014 alkaen. Tämä palvelutasopäätös on vaikuttanut Puumalaan siten, että ensihoidon yövarallaolo Puumalassa päättyi päätöksen tullessa voimaan. Tämä päätös on tehty nopealla aikataululla ja ilman Puumalan kunnan edustajia kokouksissa. On myös oletettavaa, ettei kaikkiin asioihin ole tehty riittävää selvitystä päätöstä tehtäessä. Puumalan kunta on kuitenkin laajan vesistöalansa vuoksi

Luotu: 2014-06-29

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 621 617
2014 620 616

Adressi Alexander Stubbin erottamiseksi pääministerinvirasta

Arvoisa pääministeri, olette epärehellinen ja epäpätevä pääministeriksi. Perustuslain 60 pykälän mukaan Valtioneuvosto Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväks

Luotu: 2014-08-10

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 823 811
2014 618 607

Adressi Kluuvin gallerian puolesta 2014

Tämän adressin tarkoitus on kerätä allekirjoituksia sen puolesta, että Kluuvin galleria saisi jatkaa nykyisissä tiloissaan Helsingin Unioninkadulla. Helsingin taidemuseo on suunnitellut erillisen näyttelytilan perustamista Tennispalatsin tiloihin. Tämä on tervetullutta, mutta se ei poista Kluuvin gallerian tarvetta. Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren erityisesti taidegalleriaksi suunnittelema Kluuvin galleriatila on osoittautunut vuosikymmenien kuluessa toimivaksi taidenäyttelyiden paikkana. Kluuvin g

Luotu: 2014-02-23

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 618 592
2014 618 592

Adressi Hirsilän koulun säilyttämisen puolesta

Hirsilän koulu on yksi Oriveden kolmesta jäljellä olevasta kyläkoulusta. Se sijaitsee n. 7 km Oriveden keskustasta pohjoiseen. Hirsilän koulun erityispiirteinä voidaan mainita mm. luonnonläheisyys ja maaseutumaisuus, mikä näkyy koulun toiminnassa monilla tavoin esim. ympäristö- ja luonnontiedon, liikunnan ja kuvaamataidon opetuksessa. Hirsilän koulussa on oppilaita (1-6lk.) tällä hetkellä 51 ja ennusteiden mukaan oppilasmäärät tulevat vaihtelemaan 41 ja 45 oppilaan välillä. Koulussa on kolme o

Luotu: 2014-09-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 616 611
2014 616 611

Home- ja kosteusvaurioista sairastuneet huomioitava

Kosteusvaurioiden aiheuttamat sisäilman altisteet sairastuttavat ihmisiä vakavasti ja pysyvästi. Kosteusvaurioisten rakennusten on todettu aiheuttavan mm. muutoksia immuunijärjestelmän toiminnassa, hermostollisia ja kognitiivisia häiriöitä, hengitystie- ja silmätulehduksia, masennusta, sisäelinvaurioita, reumaa, vakavia kehkosairauksia, syöpää sekä herkistymistä mm. kemikaaleille, hajusteille, muoveille ja myös ruoka-aineille. Osa altistuneista herkistyy pysyvästi niin, että oleskelu on mahdoton

Luotu: 2011-02-21

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 5711 5656
2014 616 613

Adressi Anjalankosken lukion säilyttämiseksi

  Vanhan Anjalankosken alueelle kuuluu edes yksi lukio - Anjalankosken lukio tulee säilyttää vuoteen 2016 asti.   Anjalankosken lukio on lakkautusuhan alla, ja lakkautus tulee tapahtumaan kaupunginvaltuuston äänestystuloksesta riippuen joko vuonna 2015 tai 2016. Tämä on Anjalankosken lukion oppilaskunnan hallituksen vetoomus Kouvolan päättäjille koko vanhan Anjalankosken alueen ainoan lukion mahdollisimman pitkän säilyttämisen puolesta. Hallituksena olemme sitä mieltä, että lukio tulisi säilyttä

Luotu: 2014-11-11

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 614 598
2014 614 598

Enäjärven koulu on ja pysyy!!

Säilytetään Enäjärvellä toimiva, turvallinen lähikoulu!

Luotu: 2014-03-25

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 609 607
2014 609 607

Sysmään rakennettava hirsinen koulu

Me allekirjoittaneet vaadimme että Sysmään tehdään nykyaikainen ja uusi hirsinen koulu Pudasjärven mallin mukaisesti. Tukemme osoitukseksi haluamme lahjoittaa hirsiä kouluun mikäli hirsinen kouluhanke toteutuu. Haluamme että kunnan päättävät elimet muuttavat aikaisemmat päätöksensä hirsisen kouluhankkeen taakse. Lahjoitettavat hirsimäärät (montako metriä) voi kukin hanketta tukeva kirjoittaa kommentit kohtaan. Terveisin: Jari Yli-Talonen ja Mark Kaartti

Luotu: 2014-12-18

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 660 654
2014 606 601

Lahden päätös kiinteistöveron nostaminen 36%:lla on kohtuuton!

Lahden kaupungin hallitus on 2.6.2014 päättänyt korottaa kiinteistöveroa yhteensä 36% vuodelle 2015 budjettivajeen kattamiseksi. Tiedot korotuksen päätöksestä on luettavissa www.lahti.fi nettisivulta alla olevan linkin kautta: http://lahti.fi/www/bulletin.nsf/pfbd/D9F2CE8825EF6FCFC2257CEB005739A6 Korotus on hurja ja kohtuutonta. Näin suuri korotus merkitsee, että esim. nykyisen 800€ kiinteistövero, nousee melkein 300:lla eurolla 1088 euroon! Vastustamme kohtuuttomia kiinteistöverokorotuksia

Luotu: 2014-06-02

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 596 593
2014 596 593

Koiranäyttelyihin sääntömuutos; Ilmoittautumismaksun palautus

Nykyään Kennelliiton koiranäyttelysäännöissä ei mainita sanallakaan miten ilmoittautumismaksujen käy koiran kuoltua ennen näyttelyä. Ilmoittautumismaksujen palautus kuolemantapauksissa on näyttelynjärjestäjän päätöksen varassa. Näin ollen maksun palautuksesta kieltäytyvä näyttelynjärjestäjä joutuu myös helposti kyseenalaiseen valoon.Kuluttaja-asiamiehen mukaan tässä tilanteessa kuolema rinnastetaan sairastumiseen, eikä näin ollen maksua tarvitse palauttaa.  Kannanotto on kuitenkin se, että tuo o

Luotu: 2014-05-08

Ajanjakso Kaikki maat Suomi
Koko ajalta 597 596
2014 595 594Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?