Kiinteistöveron korotuskierre katkaistava

Kiinteistöveroadressi on luovutettu Eduskunnan eduskuntaryhmille tänään, 22.10.2009. Kaikki eduskuntaryhmät olivat edustettuna adressin luovutustilaisuudessa kokoomusta lukuunottamatta. Lämmin kiitos kaikille allekirjoittajille tuen ilmauksesta. Tulevaisuuden haasteita pientalopuolella riittää. Työ pientaloasukkaiden puolesta siis jatkuu. Tervetuloa mukaan Suomen Omakotiliiton toimintaan!

Juha Saarimäki
Suomen Omakotiliitto ry
www.omakotiliitto.fi

------

Kiinteistövero kohdistuu välttämättömään perustarpeeseen, asumiseen. Pientaloasumisen yleinen kustannustason nousu on iso taakka asukkaille. Kiinteistöverosta on korotusten myötä syntymässä asumisen este esimerkiksi pienituloisille eläkeläisille. Kiinteistöverosta ei saa tehdä kunnallista uutta varallisuusveroa. Pienkiinteistöt on hankittu asumista varten, ei sijoitusmielessä.

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että kiinteistöverolain ala- ja ylärajojen korotuksista luovutaan ja lain sisältämä alaraja lasketaan nollaan kunnallista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

-------

Eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen kiinteistöverolain muuttamisesta. Valtiovalta aikoo nostaa laissa määriteltyjä kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Tämän seurauksena useat kunnat joutuisivat nostamaan omaa kiinteistöveroprosenttiaan. Lainmuutos velvoittaa kuntia siitä riippumatta, miten ne itse haluaisivat rahoittaa taloutensa. Kiinteistöverolain muutos tulisi esityksen mukaan voimaan vuonna 2010.

Valtiovarainministeriön verotyöryhmä esittää myös tuoreessa väliraportissaan kiinteistöverotukseen panostamista.

Asunto on usein kansalaisen ainoa iso varallisuusyksikkö. Pientaloja ei osteta sijoituskohteeksi, vaan asumista varten. Asuminen ei aikanaan ollut varallisuusveron kohteena, mutta nyt asumista verotetaan kiinteistöverotuksessa entistä rankemmalla kädellä. Pienkiinteistön omistajasta ollaan nyt tekemässä kansantalouden paikkaajaa.

Vuoden 2009 kiinteistöveroliput on saatu. Useimmissa tapauksissa verotus on kiristynyt viime vuoteen verrattuna, valtakunnallisesti keskimäärin 6,7 prosenttia. Kiinteistövero onkin noussut voimassaoloaikanaan noin kolminkertaiseksi. Viimeisen 15 vuoden aikana kiinteistöveron määrä on kohonnut muun muassa lähes viisi kertaa nopeammin kuin eläkkeet.

Kiinteistövero on perusteeltaan epäsosiaalista, koska se kohdistuu välttämättömään perustarpeeseen. Kiinteistövero ei tasaverona ota huomioon asukkaan veronmaksukykyä, koska vero määräytyy kiinteistön verotusarvon mukaan riippumatta kiinteistön omistajan tuloista tai varallisuudesta. Pienituloiset ovat tiukoilla asumisen kallistuessa.

Suomen Omakotiliitto puoluepoliittisesti sitoutumattomana valtakunnallisena pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestönä vaatii tällä adressilla, että eduskunta luopuu kiinteistöverotuksen korotusaikeista ja poistaa laista alarajan kokonaan.Juha Saarimäki, Suomen Omakotiliitto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään