Vastustamme matkaviestintukiaseman rakentamista Finninmäkeen (Finninmäenkatu 14, Tampere)

Taustaa

Finninmäen metsäalueelle (Kiinteistö: 837-585-2-105, Finninmäenkatu 14, Tampere) on suunnitteilla 42 metriä korkea matkaviestintukiasema eli verkkomasto. Lisätietoa:

 

Adressin tavoite

Vastustamme mobiilitukiaseman rakentamista Finninmäkeen alle 100 metrin päähän asutuksesta. Vaadimme muutosta tukiaseman rakennussijaintiin ja ehdotamme vaihtoehtoista sijaintia.

 

Perustelumme sille, että tukiasemaa ei tulisi rakentaa suunniteltuun sijaintiin

  1. Asuinalueemme asuntojen arvot voivat laskea tukiaseman läheisyyden vuoksi, sillä ostajilla saattaa ostopäätöstä tehdessä olla samoja huolia, mitä tässä adressissa tuodaan esille.
  2. Tutkimuksia pitkäaikaisista terveysvaikutuksista 4G/5G-tukiasemilla ei ole tehty riittävästi eikä riittävän pitkäjänteisesti, eikä pitkäaikaisia terveysvaikutuksia siis tunneta. Ei voida olla varmoja, että tukiasema ei vaikuta lähialueen asukkaiden terveyteen. Vaikka terveyshaittoja ei ole osoitettu, pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta asian suhteen.
  3. Suunnitelmassa on subjektiivinen arvio, että tukiasema ei aiheuta maisemahaittaa alueella. Olemme eri mieltä ja nähdäksemme korkea (42 m!) torni näkyy ja erottuu häiritsevästi metsäalueen keskeltä.

 

Ehdotus

Suunnitelmassa väitetään: "Alueella ei ole muita soveltuvia rakenteita tukiasemalaitteiden asennusta varten." Mielestämme sopiva vaihtoehtoinen paikka olisi kuitenkin Lukonojanmäessä Turtolankadun vierellä (noin koordinaateissa 61°27'39"N 23°51'18"E, merkitty rastilla lopussa olevaan kuvaan) tai syvemmällä metsässä. Tämä sijainti on noin 700 metrin päässä suunnitellusta sijainnista, vähintäänkin yhtä korkealla, eikä siinä ole asuntoja lähellä. Koska suunnitelmassa sanotaan, että kyseessä on makrosolutukiasema, joka tulee palvelemaan aluetta kilometrien säteellä, niin 700m ero sijainnissa ei pitäisi olla ratkaiseva. Sijainti näyttäisi myös paremmalta DNA:n 5G-kuuluvuuskartan perusteella. Ehdottamamme sijainti on parempi, koska se olisi alueella olevalla 5G-katvealueella (kuva adressin lopussa), toisin kuin alkuperäinen suunniteltu sijainti.

Vastaavanlainen suunniteltu tukiasemahanke saatiin peruttua Kuopiossa (https://yle.fi/a/3-8234674), joten mielestämme vaatimus on perusteltu, etenkin koska nähdäksemme ei ole esteitä rakentaa mastoa vaihtoehtoiseen sijaintiin.

dna-5g-kuuluvuus-lukonmäki-muokattu.jpg

(Kuvakaappaus https://www.dna.fi/kuuluvuuskartta , valittuna 5G)

 

Lisähuomio (15.2.2023): Tämä adressi tullaan liittämään kaupungille tehtävään muistutukseen.


Juho Yrjölä, Finninmäenkatu 12 asukas, DI    Ota yhteyttä adressin tekijään