Ei betonimurskaamoa Latokaskenniitylle


Hankkeen valmistelu on ollut moitittavaa siltä osin että se ei ole ollut
avointa ja alueen yhdistyksiä ei ole alusta lähtien ollut osallisina.
Me allekirjoittaneet vastustamme betonimurskaamoa ja/tai muita
mahdollisia, nykyisen* asemakaavan vastaisia rakennuksia,
tuotantolaitoksia tai muita vastaavia järjestelyitä Latokaskenniitylle.
Vastustamme myös asemakaavasta poikkeamista määräaikaisella luvalla.
Latokaskenniityn tulee säilyä lähialueiden asukkaille virkistys-
ulkoilu- ja liikunta-alueena, kuten se on ennen Latokaskenniityn
uudisrakentamisen alkua kaupungin toimesta lähialueiden asukkaille
markkinoitu ja kaavoitettu.

(* kaavatunnus 049 432100 , hyväksytty 11.06.2018)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Annica Peurala voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…