Ei englanninkielistä ylioppilastutkintoa – se olisi perustuslain vastainen

adressit4.jpgEnglanninkielinen ylioppilastutkinto kasvattaisi englanninkielisen opetuksen määrää suomalaisissa lukioissa suomen- ja ruotsinkielisille nuorille. Tutkinto on tarpeeton, väärin perusteltu, kallis ja haitallinen.

Suunniteltu englanninkielinen tutkinto ei lainkaan sovellu ulkomailta tuleville, korkean tason osaajien nuorille, koska se sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suomeksi tai ruotsiksi. IB on heille huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto ja IB-koulutukseen on täysin mahdollista lisätä paikkoja tarvittaessa. Siten lakiesityksen pääperustelu vetovoimatekijästä on virheellinen.

Jos englanninkielinen ylioppilastutkinto olisi todella tarkoitettu vain "muutamalle kymmenelle, muutamalle sadalle" nuorelle vuosittain, pelkästään vuosittaiset kiinteät tutkinnon järjestämiskustannukset olisivat luokkaa 8000 € / ylioppilas (esim. 50 ylioppilasta), kun vastaavat kustannukset suomen- ja ruotsinkielisten ylioppilaiden osalta ovat luokkaa 94 € ylioppilastutkintoa kohden. Vielä tätäkin merkittävämpi jatkuva kustannusvaikutus tulisi koitumaan opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaaleista.

Tosiasiassa englanninkielistä ylioppilastutkintoa halutaan, jotta saataisiin englanninkielinen, 12-vuotinen koulupolku suomen- ja ruotsinkielisille nuorille ja lisättyä voimakkaasti englanninkielisen opetuksen määrää Suomessa. Hyötyjät olisivat isot kaupungit ja yksityiset koulut: näin ne pystyisivät houkuttelemaan hyvätuloisia perheitä painotetun opetuksen keinoin. Tällä olisi vakavia vaikutuksia opetuksen laatuun, äidinkielen osaamiseen, kansalliskielten asemaan sekä koulutukselliseen tasa-arvoon.

Perustelemalla lakia virheellisesti, lähinnä pienelle ulkomailta tulevalle joukolle suunnatuksi, pyritään välttämään lakiesityksen perustuslaillinen arviointi.

Lakiesitys puuttuu kansalliskielten asemaan lukion opetuskielinä perustuslain vastaisesti kahdella tavalla:

1) Yhä useampi suomen- ja ruotsinkielinen nuori saisi lukio-opetuksensa englanniksi.

2) OKM:n oman selvityksen mukaan kustannustehokas toteutus vaatii riittäviä opiskelijamääriä englanninkielisillä kursseilla ja siten englanninkielistä linjaa tarjoavissa lukioissa osa lukiokursseista voitaisiin opettaa vain englanniksi, myös suomeksi tai ruotsiksi opiskeleville lukiolaisille.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin lausunut (PeVL 12/2004), että mikäli lakiesitys puuttuisi kansalliskielten asemaan lukio-opetuksen kielenä, ei lakia voida säätää normaalissa järjestyksessä. Eduskunnan tulee siten käsitellä laki perustuslakivaliokunnassa ja päätyä hylkäämään englanninkielinen ylioppilastutkinto perustuslain vastaisena.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Oma kieli voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…