Ei Helen Oy:n lämpökeskusta lapsiperheiden keskelle Koillis-Helsinkiin!

Helen Oy suunnittelee biomassaa ja mahdollisesti jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen rakentamista keskelle lapsiperhevaltaisia asuinalueita Alppikylän ja Heikinlaakson viereen Tattarisuon reunalle. Hanke on kokonaisuudessaan haitallinen alueen asukkaille, tiiviisti rakennettuun asuinalueeseen sopimaton ja ympäristöön nähden valtavan kokoinen. Me allekirjoittaneet vastustamme hanketta ja vaadimme sen valmistelun välitöntä keskeyttämistä.

Lämpökeskuksen toiminnasta aiheutuu mm. rikkidioksidin, typen oksidien ja hiukkasten päästöjä, jotka ovat yksi suurimmista terveysriskeistä suomalaisille. Lisäksi toiminta on ympärivuotista ja vaatii lukuisia rekkalasteja polttoainetta päivässä. Toteutuessaan hanke lisäisi kohtuuttomasti raskaan liikenteen ajoa Koillis-Helsingin taajama-alueella.

Lämpölaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee voimakkaasti kasvava Alppikylä, jonka rakentaminen on edelleen kesken, sekä Puistolan, Heikinlaakson ja Jakomäen asuinalueet, joilla asuu yhteensä yli 15 000 ihmistä. Tämä lämpölaitos toteutuessaan tulisi romahduttamaan asuinalueen viihtyisyyden sekä asuntojen arvon -asuntojen, joissa ihmisillä on koko omaisuus ja elämä kiinni.

Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut kehittää Alppikylää ja lähialueita viihtyisiksi ja vetovoimaisiksi asuinalueeksi ja mm. kehittää talvisin pulkkamäkenä toimivaa Alppikylänhuippua ympärivuotiseksi tapahtumapuistoksi. Lämpölaitoksen rakentaminen Alppikylänhuipun viereen estää aluesuunnitelman 2016–2025 toteutumisen. Lisäksi lämpölaitos toteutuessaan katkaisee Tattarisuon metsäalueella sijaitsevan virkistys- ja ulkoilureitin sekä rikkoo alueelle tyypillisen rauhallisen ja puustoisen yleisilmeen.

Lämpölaitoksen läheisyydessä ja pienhiukkasten sekä lisääntyvän liikenteen välittömässä vaikutuspiirissä ovat seuraavat koulut, päiväkodit ja virkistysalueet:

 

Alle 500 m päässä lämpölaitoksesta:

-Puistolan peruskoulu

-Päiväkoti Alppikylä

-Puistolan liikuntapuisto

-Heikinlaakson koirapuisto

 

Alle 1000 metrin päässä lämpölaitoksesta:

-Päiväkoti Naava ja Ryhmäperhepäiväkoti Simpukka

-Jakomäen peruskoulu ja Puistolanraitin ala-asteen koulu

-Jakomäen liikuntapuisto ja Malmin lentokentän ulkoilureitit

 

Ei ole nykypäivää rakentaa raskasta liikennettä lisääviä ja hiukkaspäästöjä tuottavia lämpövoimaloita keskelle kasvavaa, kehittyvää ja tiivistyvää asutusta koulujen, päiväkotien ja liikuntapaikkojen läheisyyteen. Me allekirjoittaneet vaadimme, että hankkeen valmistelu lopetetaan välittömästi.

 

 

 
Tämä adressi on toimitettu Uudenmaan ELY-keskukseen kerättyine allekirjoituksineen ja kommentteineen mielipiteenilmaisuna YVA-ohjelmasta. Nimien keräämistä jatketaan hankkeen valmistelun ja YVAn ajan, jonka jälkeen adressi toimitetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle ennen asiasta tehtäviä päätöksiä

 

Lisätietoja:

Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskus -hankkeen YVA-ohjelma:

http://www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

Salmisaaren vastaavasta lämpölaitoksesta:

https://www.helen.fi/uutiset/2016/suomen-suurin-pellettikattila/

Ilmansaasteiden mm. pienhiukkasten vaikutuksista terveyteen: http://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html?s=0#3

http://fi.opasnet.org/fi/Tautitaakka_Suomessa

Aluesuunnitelma:

https://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/jakomakitattarisuo_alsu/Jakomaen_Tattarisuon_Tattariharjun_aluesuunnitelmaselostus.pdf

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Minna Vares voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…