Ei kaivostoimintaa Viitasaaren Kärnän kylälle!

Akkerman Finland Oy hakee malminetsintälupaa Viitasaaren Kärnän kylälle. Yhtiö ilmoittaa kotipaikakseen Oulun, mutta malminetsinnän rahoitus tulisi hollantilaiselta emoyhtiöltä Akkerman Exploration B.V. ja kanadalaiselta Avrupa Minerals ltd:ltä. Tukes on kuuluttanut hakemuksen 7.11.2022 ja siitä voi esittää mielipiteitä Tukesille 14.12.2022 asti. Lupatunnus on ML2022:0003 ja lupa-alueen nimi Kolima.

Kaavailtu malminetsintäalue on 844,4 ha:n kokoinen ja rajoittuu idässä Toulatkankaan pohjavesialueeseen, pohjoisosaltaan Kolimajärveen ja lännessä Kolima-Keitele -koskireitin Natura 2000-suojeluohjelma-alueeseen. Lisäksi alueella virtaa Kolimaan laskeva Toulatjoki.

Kaivostoiminnan toteutuessa vaarassa olisivat pohjavedet. Viitasaaren kaupungille tulee käyttövedet Luukkaanniemestä Toulatkankaan pohjavesialueelta. Lisäksi alueella on yksityisiä kaivoja. Kaivos vaarantaisi myös Koliman ja siitä laskevan koskireitin vedenlaadun ja kalakannat. Toulatjokeen ja Kolima-Keitele -koskireitille on tehty kalataloudellisia kunnostustöitä, mutta kaivoksen tulon jälkeen kunnostustöistä saadut hyödyt valuisivat hukkaan.

Kärnän alue on vanhaa kulttuurimaisemaa, pysyvä asutus seudulle on tullut jo 1500 -luvun lopulla. Kaivoksen mukana häviäisi osa Viitasaaren kulttuurihistoriaa. Kaivoksen vaikutus myös yleisesti ottaen maisemaa muuttava, eikä ainakaan parempaan suuntaan.P10108281.JPG

Kaavaillun malminetsintäalueen sisällä ja reunamilla on useita luonnonsuojelualueita. Osa suojelluista alueista on vanhaa metsää ja osalla on suojeltu suoluontoa. Lisäksi alueelta löytyy luonnonvaraisia lähteitä, joista ainakin yksi on luokiteltu erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi ja on suojeltu metsälailla.

Kaivoksen tulo vaikeuttaisi alueella maa- ja metsätalouden harjoittamista. Koskireitin virkistyskalastusmahdollisuudet ovat vaarassa kadota ja sitä myötä erämatkailusta saadut tulot pienentyä. Kiinteistöjen arvo laskee, kaivoksen naapurina ei ole mukava asua. On melua ja pölyä.

Kaivoksesta saatavista tuotoista tuskin on viitasaarelaisille hyötyä, kun malmin etsintää rahoittavat yhtiöt ovat Hollannista ja Kanadasta. Eurovirrat suuntautuvat ulkomaille. Pidetään mieluummin luonto puhtaana ja elinympäristö elinkelpoisena ja eletään ilman kaivosta.

Näistä edellä kerrotuista syistä esitämme, että Akkerman Finland Oy:lle ei saa myöntää malminetsintälupaa Koliman lupa-alueelle. Jos olet samaa mieltä kanssamme tästä tärkeästä asiasta, allekirjoita tämä adressi, joka toimitetaan Viitasaaren kaupungin päättäjille ja Tukesille.


Inkeri Mönttinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Inkeri Mönttinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…