Ei kerrostaloja Kaihulle !

 

 

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.10.2013  äänin 7 - 7 tehnyt päätöksen sallia kerrostalorakentamisen Kattilanlahdenrannalle.
Suunniteltu kerrostaloalue liittyy Kaihunharjun maisemallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävään virkistysalueeseen. Kaavamuutos heikentäisi oleellisesti alueen luontoarvoja, haittaisi sen virkistyskäyttöä ja turmelisi Kaihunharjun maisemaa.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kerrostalorakentamisesta luovutaan
ja alueelle laaditaan sen luonto- ja virkistysarvot säilyttävä kaava.