Ei poikittaista tielinjausta etelä-tuusulaan maakuntakaavaan!

ADRESSI   päivitetty ajantasalle 7.11.2018  

Lisätty 9.11 karttalinkki Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotukseen.

Tämä adressi on perustettu helmikuussa 2015 vastalauseeksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ehdotukselle vetää tielinjaus Ruotsinkylän tutkimusmetsän läpi, ulottuen Nahkelaan ja Rusutjärvelle. Kyseessä on silloin ollut  raskaanliikenteen käyttämä tielinjaus. Päivitetyssä ehdotuksessa tielinjausta ei ole, mutta Tuusulan kunta on sitä edelleen ajanut totetutukseen, sekä Uusimaa-kaava 2050ja Tuusulan yleiskaava 2040:ssa. Tielinjaus on lyhyempi ja kulkee nimellä tuusulanjoentien jatke. Kaava merkintänä "ohjeellinen tieliikenteen yhteystarve". (tietoja päivitetty selventäväksi 8.11) 

Vanhempi adressi teksti löytyy päivitetyn tekstin alta.   Nyt syksyllä 2018 ajankohtaisena on Uusimaa-kaava 2050 ja siihen liittyvät lausunnot. Uudenmaan liiton kaavaehdotuksessa ei kyseistä tielinjausta näy.

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html?x=392246&y=6686440&zoom=2&lang=fi&layers=1-0

Paine alueen kehittymisessä kuitenkin herättää huolta. Myös Tuusulan kunta on ilmaissut mielipiteessään halunsa toteuttaa tielinjaus ja vaarantaa samalla samansuuntaisesti kelkeva ekologinen yhteystarve.(*) Kartta löytyy linkistä. Tuusulan kunta on lisännyt tielinjauksen myös Tuusula Yleiskaava 2040 ehdotukseensa.  

https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/32643.pdf?name=Kaavakartta_ehdotus_(alustava)_30.5.2018

Metsän arvot virkistyksen ja luontoarvojen kannalta eivät ole muuttuneet, paitsi ehkä positiivisempaan suuntaan. Ruotsinkylän metsä on huomioitu osana koko pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien lävitse kulkevaa viherkehää.

Ulkoilijoiden ja retkeilijöiden, sekä eläinten on mahdollista liikkua viherkehää pitkin Nuuksiosta Sipoonkorpeen asti.

Tuusulassa Ruotsinkylän metsä tuo loistavan palasen tähän kokonaisuuteen sijainnillaan lentokentän ja tuusulajärven välissä. Lisäksi tuleva kehä 4. tarvitsee vastapainoa raivatessaan muutamia luontokohteita tieltään valmistuessaan.

  Ruotsinkyläläisellä paikallisella tiedolla ja taidolla myös tunnettu kulttuuri ja -vaellusreitti Seitsemän veljeksen reitti on työn alla ja on päivitetty kulkemaan tutkimusmetsän läpi. Reitti ylettyy 80 km matkalla Helsingistä Hyvinkäälle.

  Luonnossa liikkujien määrä on kasvanut metsänpohjan kulumisesta päätellen. Tämä osoittaa sen saavutettavuuden ja kuntarajoja ylittävän tarpeen virkistysalueena ja tukee niin viherkehän toimivuutta.

Toteutuessaan raskaanliikenteenväylänä tielinjaus vaikuttaisi virkistyskäytön turvallisuuteen, metsän rauhaan ja olisi ensimmäinen askel seuraaville rakennustoimenpiteille.

  Huolena tielinjauksessa on metsän pirstaloitumisen lisäksi myös luontoarvojen kärsiminen. Tutkimusmetsän ikä perustettu (1923) ja vahvat luontoarvot, monipuolisuus ympäri maailmaa tulleiden istutuksien kautta ja vielä paikoin tiheä ja aidon metsän olemus ovat tunnettuja. Tällaisia metsäkohteita ei ole kuin tutkimuskäyttöön rauhoitetuilla alueilla.

Metsä on ollut ehdolla Metso kohteeksi ja osia siitä on ehdotettu suojeluun. Tutkimustyö on kuitenkin pääosassa ja suojelu-statukset jäävät siksi syrjään vaikka potentiaalia löytyykin. Lajikohtaisia kartoituksia ei alueelta ole tehty.

Tuusulan kunnan Yleiskaavan luonnoksessa on tutkittua asiaa myös liikenteestä.

Linkki löytyy alta.

Luku 4.9. Liikenne: s.79-80 ”Maisalantien parantaminen on kustannustehokas ratkaisu pääkaupunkiseudun suuntaan verrattuna kaavaluonnoksessa esitetyn uuden väylän, Tuusulanjoentien jatkeen rakentamiseen verrattuna. Tuusulanjoentien jatke on merkitty kaavakarttaan ohjeellisena tieliikenteen yhteystarpeena. Tuusulanjoentien jatke ja sen mahdollinen liittymä Tuusulanväylälle ei ole yleiskaavan mukaisen maankäytön perusteella liikenneverkon toimivuuden ja turvallisuuden kannalta tarpeellista ja sen merkitys olisi lähinnä paikallista maankäyttöä palveleva. Tuusulanjoentien ohjeellinen linjaus kulkee maakuntakaavassa virkistysalueeksi merkityn alueen sekä luonto- ja virkistysarvojen kannalta merkittävien alueiden, mikä rajoittaa uuden maankäytön osoittamista tieyhteyden vaikutusalueelle.”  

Tällä adressilla haluamme puolustaa pääkaupunkiseudun ja Tuusulan, meille kaikille kuuluvaa ja viimeisimpiin suuriin metsäalueisiin kuuluvaa tutkimusmetsää.

Haluamme osoittaa tielinjauksen tarpeettomuuden ja haitallisuuden, sekä vastustaa sen sisältämää viestiä luonto- ja virkistysarvojen ja niitä käyttävien  heppoisesta syrjäyttämisestä.  

Osallistumalla ja jakamalla adressia tuot näkyviin lukuisat metsänkäyttäjät.

Lämmin kiitos osallistumisesta!

http://www.metla.fi/metsat/ruotsinkyla/

https://slowfinland.fi/maailman-luontopaakaupunki-helsinki/

https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/32645.pdf?name=Yleiskaavan_kaavaselostus

http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_5112018/Uusimaakaava_2050_luonnos_lausunto(7371)

 

  (*)edit. 8.11 Lausetta korjattu vaihtamalla karttamerkintä. Uudenmaan liitto käyttää nimikettä viheryhteystarve ja Tuusulan yleiskaavassa nimike on Ekologinen yhteystarve. Lauseesta poistettu Tuusulan kunnan ehdotus poistaa viheryhteystarve. 

 

 

ADRESSI
Uudenmaan vaihemaakuntakaava on rakenteilla ja kaavaluonnoksen on merkitty mm. Eteläisen tuusulan poikittain itä-länsi suunnassa ylittävä "vaihtoehtoinen logistiikan tieyhteys".  Se saattaa pahimmillaan tarkoittaa monikaistaista raskaankaluston rekkaliikennettä.  Kaavasuunnitelman luonnos on nähtävillä 20.1-20.2.

http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html?x=385920&y=6696973&zoom=6&lang=fi&layers=1-1

Linkissä on kartta kuva, johon tie suunnitelma on merkitty punaisella.

Tiesuunnitelma kulkee tuusulanvaylältä Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsän vieritse liittyen jokitien uuteen kiertoristeykseen jatkaen Lahelan lävitse Rusutjärvelle,  Nahkelaan.
Tie ylittää maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (saat ne kartasta näkyviin klikkaamalla vaaleanvihreää raidoitusta) Ruotsinkylässä, Nahkelassa, Rusutjärvellä ja Lahelassa.
Tuusulan kunnan viheraluestrategiassa tien alle jäävä metsän reunusta on merkitty luontoarvoiltaan arvokkaaksi egologiseksi kokonaisuudeksi ja paikallisesti arvokkaaksi.

Riihikalliossa tie tulisi sulkemaan jalankulkuyhteyden paljolla virkistyskäytöllä olevaan metsään ja hipoo asutuksen takapihoja. Samalla se vahvistaa ajatusta tien ympäristön kaavoittamisesta tulevaisuudessa.

Metsä on jo itsessään vanha ja arvokas monen puulajin ja metsätyypin kokonaisuus, joka sisältää mm.upean lintulajiston, lähteen ja paljon eläimiä. Se on tärkeä viherreitti ja suuri metsäkokonaisuus jota ei saa alkaa pirstaloimaan.

Nykyään se tarjoaa harrastusmahdollisuuksia monelle etelä-tuusulalaiselle ja parkkipaikkoneen kauempaakin tulevalle. Metsä on tärkeä rauhoittumispaikka ja ilmainen stressinpoiston paikka, henkireikä.

Metsää käyttävät säännöllisesti: Hevos-ja koira harrastajat/omistajat, luontoharrastajat, sienestäjät, suunnistajat, hiihtäjät, partiolaiset ja liikkujat. Kootaan tällä adressilla luvuiksi ja nimiksi tämä tien vaikutuspiirissä asuvat ja harrastavat ihmiset.

Tämän adressi allekirjoittajat vastustavat vaihemaakuntakaavassa olevaa suunniteltua tieyhteyttä Riihikallion, Ruotsinkylän, Lahelan, Rusutjärven ja Nahkelan lävitse sekä puolustamme Ruotsinkylän  Metsäntutkimuslaitoksen vanhan metsän koskemattomuutta.


Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusula ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusula ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…