Ei Tuulivoimaa Saimaalle

Etelä-Savon Maakuntahallitus suunnittelee yhdessä Tuulivoimayhtiöiden kanssa useita massiivisia tuulivoimalakeskittymiä eri puolille kaunista Saimaata. Tuulivoimatehtaat tulevat tuhoamaan luonnonkauniin Saimaan rantamaisemat satojen neliökilometrien alueella.
Tuuli"puistot" on suunnitelmissa sijoitettu liian lähelle Saimaan rantoja. Tuulivoimalat kohoavat yli
200 metrin korkeuteen tuhoten Natura-alueiden maiseman (esim.Joutenvesi-Pyyvesi Natura-alue) ja ovat näin lainvastaisia.

Suunnitellut Tuulivoimala-alueet ovat jyrkästi ristiriidassa sovittujen VAT Vuoksi ohjeiden kanssa. (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Vuoksen vesistöalueella. EteläSavon ympäristökeskuksen
raportteja 4/2007).

Etelä-Savon Maakuntahallituksen pitääkin mahdollisimman nopeasti perua kaikki tuulivoimasuunnitelmat, eikä sallia minkäänlaista teollista tuulivoimarakentamista Saimaan alueella.
Facebook
Pitäisikö valtion kasvattaa tukeaan kulttuurille ja taiteelle?