EI VAMMAISPALVELUJEN HEIKENNYKSILLE PHHYKY:SSÄ

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä rikkoo Vammaispalvelulakia ja YK:n Yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tämä tapahtuu heikentämällä vammaisille suunnattuja palveluja jättämällä monet vaille henkilökohtaista avustajaa tai omaishoitajaa. Hylkäyspäätöksiä on tehty usean kymmenen sellaisen vammaisen osalta, jotka ovat aiemmin saaneet henkilökohtaista apua. On väitetty kriteerien muuttuneen, vaikka vammaispalvelulaki on edelleen sama. Säästöjäkään ei avun laiminlyönnillä saada, sillä monen osalta sairaalapäivät lisääntyvät ja yhä useampi joutuu lääke- ja hoitomenojen kasvaessa turvautumaan toimeentulotukeen.

Me allekirjoittaneet emme hyväksy vammaispalvelujen heikentämistä ja vaadimme, että kaikki hylätyt hakemukset otetaan uudelleen käsiteltäväksi ja tehdään myönteinen päätös:


Ritva Korhonen, Seppo Korhonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?