Eläkeläisten verotus muutettava

Eläkeläisten verotus muutettava tasa-arvoiseksi muiden tulonsaajaryhmien kanssa.

Vaadimme Suomen tasa-arvoon ja perustuslakiin vedoten että kaikkia
tulonsaajaryhmiä kohdellaan verotuksessa oikeudenmukaisesti ja tasa-
arvoisesti.

Eläkkeiden verotus ei saa olla millään tulotasolla korkeampi
kuin vastaavien palkkatulojen verotus.

Perustelut

Eläkeläispolitiikka ja siitä päättäminen on osa sosiaalipolitiikkaa. Sen takia eläkkeiden kehityksen seuraamisen ja päätösten valmistelun tulisi olla poliittisen arvioinnin ja valmistelun alaista toimintaa.

Nyt arviointi ja päätösten valmistelu tapahtuu ns. kolmikannan toimesta. Mm. eläkeläisten ”raippavero”on perustuslainhengen vastainen, koska tulonsaajia kohdellaan eriarvoisesti. Eläkeläisten raippavero ei säästä valtion menoja, vaan lisää työttömyyttä eläkeläisten kulutuksen vähentyessä.

Raippavero pitää poistaa tai ainakin säätää samoilla ehdoilla kuin muidenkin tulonsaajien kohdalla. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja eläkeyhtiöt valmistelevat eläkeasioita, joissa niillä on ajettavanaan eläkkeensaajien etujen vastaiset omat etunsa.

Emme pidä tätä demokrtaattisena emmekä yleisen oikeiskäsityksen mukaisena. Valmistelu ei ole tosiasiallisesti eduskunnan ohjauksessa. Lisäksi eläkkeensaajilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin.