Eläkeputken säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vaadimme, että ansioturvan lisäpäiviä yli 55-vuotiaille eli niin sanottua eläkeputkea ei poisteta työllisyystoimenpiteenä.

Valmis adressi toimitetaan Suomen ammattiliittojen keskusjärjestölle sekä Suomen hallituksen ministeriöihin.    Nykyisin 61-vuotias voi saada lisäpäiviä ansiosidonnaiseen ansioturvaan eläkeikäänsä asti, kun hän on käyttänyt ansiosidonnaisen ansioturvan 500 päivän enimmäisajan. Eli käytännössä hän voi saada elää 59-vuotiaasta ansiosidonnaisella ansioturvalla eläkeikäänsä asti. Ilman eläkeputkea henkilö putoaisi työmarkkinatuelle. 

Hallituksen budjettiriihen alla valtiovarainministeriö esitti niin sanotun eläkeputken poistoa työllisyystoimenpiteenä. Perusteluna tälle esitettiin, että Ruotsissa yli 55-vuotiaiden työllisyys on suurempi kuin Suomen eikä Ruotsissa ole käytössä yli 55-vuotiaiden ansioturvan lisäpäiviä. Perustelussa ei kuitenkaan oteta huomioon, että Ruotsissa on paremmat työvoima- ja koulutuspalvelut. Ruotsissa yhtä työvoimatoimiston työntekijää kohde on merkittävästi vähemmän asiakkaita kuin Suomessa. (Valtiovarainministeriö 2020)   

Hallitus ei tehnyt ratkaisuaan budjettiriihessä, vaan iäkkäisiin kohdistuvat työllisyystoimet menevät työmarkkinaosapuolten sovittavaksi. Mikäli työmarkkinaosapuolet eivät saa sovittua omaa ratkaisuaan, tekee hallitus päätöksen eläkeputken osalta.     

Perusteluja eläkeputken säilyttämiseksi:    

- Työttömien keskusjärjestö on saanut palautetta, että 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien on vaikea työllistyä mikäli ovat jääneet työttömäksi (Työttömien keskusjärjestö 2020. Työttömätkö kuittaamaan yritysten koronatuet?)    

- Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan Ruotsin parempi työllisyystilanne liittyy parempiin työvoima ja koulutuspalveluihin. Ja yli 55-vuotiaiden suurempi työttömyys Suomessa liittyy työvoimapalveluiden  tehottomuuteen. (MTV uutiset 2020. Tuore vertailu: Suomen työllisyyspalvelut muita Pohjoismaita huonommalla tolalla)    

- Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuonna 2019 julkaiseman selvityksen mukaan tukea leikattiin erityisen usein iäkkäiltä sekä työttömyysturvan lisäpäiväetuuksia saavilta. Työllistyminen oli heille siis harvinaista. (Kyyrä, T., Naumanen, P., Pesola, H., Uusitalo, R. & Ylikännö, M. 2019, 47. Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan. VATT Tutkimukset 189)    

- Työmarkkinatuki ei kerrytä eläkettä, kun taas ansioturva kerryttää. Eläkeputken poistaminen siis pienentäisi myös eläkkeitä sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät onnistu työllistymään.   

- Vaikka eläkeputken poistaminen henkilöitä aktivoivaan ja jotkut heistä onnistuisivat työllistymään tai pitämään työpaikkansa, iskee tämä leikkaus väistämättä myös sellaisiin henkilöihin, jotka ovat yrittäneet saada töitä siinä onnistumatta.   

- Koronapandemia on aiheuttanut paljon irtisanomisia ja lomautuksia, sekä työpaikat ovat sen takia vähentyneet. Se vaikeuttaa varsinkin iäkkäiden työttömien ja irtisanomisuhan alaisten henkilöiden työllistymistä. 

 

Yhteystiedot:

Haboon Dirir, haboon.dirir@student.laurea.fi

Anni Hausen, anni.hausen@student.laurea.fi

Vesa Lackman, vesa.lackman@student.laurea.fi

Fartun Mohamed, fartun.mohamed@student.laurea.fi 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vesa Lackman voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…