Vuoden 1947 jälkeen syntyneitä uhkaavat eläkepienennykset poistettava

Tällä adressilla halutaan nostaa maamme kaikkein heikoimpien ihmisten asemaa esiin ja parantaa sitä. Me adressin allekirjoittaneet vaadimme, että työkyvyttömyyseläkeläisiä tulee kohdella eläkeasioissa yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti muiden vanhuus- ja ansioeläkeläisten kanssa.

Meillä on valmisteltu monen kansalaisen tietämättä eläkekustannuksia rajoittava elinaikakerroin, joka alkaa toimia vuoden 2010 alusta ja pienentää 1947 jälkeen syntyneiden kuukausieläkettä. Elinaikakerroin määritellään vuosittain elinajan odotteen mukaan. Jos elinajan odote jatkaa kasvuaan, niin kerroin pienenee ja se pienentää työkyvyttömyys- ja tulevan vanhuuseläkkeen määrä. Kts. http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=41260

Työkyvyttömyyseläkeläisten asema on kaikkein haavoittuvin tässä uudistuksessa. Uusista eläkeläisistä kaksi kolmannesta on tuki- ja liikuntaelin- tai mielenterveyssairaita. He ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan, sillä he eivät kykene pidentämään omaa työuraansa muiden tavoin, sen sijaan he ovat joutuneet maksumiehiksi. Työikäisistä vain kaikkein sairaimmat päätyvät sairaseläkkeelle, siksi heillä voi olla kaiken lisäksi muita suuremmat lääke- ja hoitokulut.

Allekirjoita adressi, sillä sinä tai läheisesi voitte olla joskus työkyvyttömiä. Toimitan tämän adressin sosiaali- ja terveysministeriöön ja kansanedustajille viimeistään syyskuussa 2008.
Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?