Emme halua kaivosta Parikkalan Kesusmaan kylään!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on kaivoslain (621/2011) perusteella 25.2.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Suomen Akkumineraalit Oy Lupatunnus VA2020:0079

Varausalueen sijainti: Parikkala, Kesusmaa

Varauksen voimassaolo päättyy 12.11.2022

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä- Suomen hallinto- oikeuteen.

Valitusaika päättyy 6.4.2021

Varauksesta aiheutuvia haittoja mm.

VESISTÖ: sijaitsee kolmen vesistön keskellä ( vesistön saastuminen, virkistyskalastus, mökkirannat, maisema-arvot, luontokohteet)

YMPÄRISTÖ: asuinympäristö, luonto ja kulttuuri- ja muinaismuistokohteet

ELINKEINOT: matkailu, maatalous ja kalastus. Mahdolliset työllistävät toimet  vähäisiä ja lyhytkestoisia

JÄTE-JA MAISEMOINTITYÖ: jälkityöt ja - maksut jäävät usein kunnalle

 

ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME, ETTÄ PARIKKALAN KUNNANHALLITUKSEN TOIMESTA TEHDÄÄN MUUTOSVALITUS

ITÄ- SUOMEN HALLINTO- OIKEUTEEN SUOMEN AKKUMINERAALIT OY:N VARAUKSESTA VA2020:0079   MÄÄRÄAIKAAN 6.4.2021 MENNESSÄ.


Ritva Wilska- Neuvonen    Ota yhteyttä adressin tekijään