Enäjärven tasoristeys on säästettävä!

Väylävirasto on esittänyt Enäjärven tasoristeystä poistettavaksi. 
Emme tule tätä hyväksymään.

Tasoristeyksen vaikutus alueeseen on merkittävä sillä  Väyläviraston raportin mukaan Purolantielle vievää ylitystä käyttää päivittäin lähes 700 autoa. Raporttiin ei ole laskettu jalankulkijoita tai pyöräilijöitä, jotka käyttävät tasoristeystä päivittäin. 

Tasoristeys mahdollistaa kulun Enäjärvelle, joka polkuineen ja lintutorneineen onkin alueen merkittävin lähiliikuntapaikka. Enäjärvellä ulkoilevat alueen asukkaat, sekä sinne retkeillään usein myös paikallisesta koulusta ja päiväkodista. 
Tasoristeys mahdollistaa alueen asukkaiden kulkemisen myös pikatielle. Näin ollen se on vähentänyt liikennettä kyläsaarentiellä, joka kulkee kahden koulun välittömässä läheisyydessä. Meillä ei ole täällä pyöräteitä ja talvisin teiden hoito on aivan retuperällä. Lisääntynyt liikenne aiheuttaa väistämättä vaaratilanteita ja turvattomuutta pienille koululaisille. Kulku pikatien kautta alueelle on myös nopeampi, mikä on tärkeä seikka, kun puhutaan pelastusajoneuvoista. Kuka ottaa vastuun, jos jotain tapahtuu?

Kyläsaarentien kunto on jo nyt huono, jos liikenne määrät kasvavat entisestään täytyy tienkunnostukseen varata myös reilusti enemmän panoksia. Aamuisin risteyskohdat kyläsaarentiellä sekä Harry-Gullichsenintiellä ovat nyt jo tukkeutuneet ja työmatkaan on varattava enemmän aikaa, kun väkimäärät entisestään kasvavat.

Enäjärven tasoristeys on vartioitu puomein ja siinä on hyvä näkyvyys molempiin suuntiin.