Ensiapupäivystys säilytettävä Mänttä-Vilppulassa!

Mänttä-Vilppula käy parhaillaan valmistelevia neuvotteluja Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen perustamiseksi YPEK:n (Ylä-Pirkanmaan Peruspalvelukuntayhtymä) kaaduttua Ruoveden irtauduttua kuntayhtymästä vain neljän (4) toimintavuoden jälkeen. Kuntayhtymään kuuluivat Mänttä-Vilppula ja Ruovesi. YPEK saa päätöksensä 31.12.2012.

Niin sanottu isäntäkuntamalli, jossa Jämsä olisi isäntäkuntana tarkoittaisi sitä, että suurin päätäntävalta alueen sote-palveluiden järjestämisestä olisi tuolloin isäntäkunta Jämsällä. Esitetyn mallin mukaisesti uutta sote-aluetta hallinnoivan päättävän elimen edustajina olisi Jämsästä 5, Mänttä-Vilppulasta 3 ja Kuhmoisista 1 henkilö.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus nimesi keväällä 2012 3-henkisen selvitystyöryhmän, jonka tehtäväksi antoi selvittää neljän (4) vaihtoehdon välillä, mikä malleista olisi kustannustehokkain vaihtoehto. Perimmäinen tarkoitus oli selvittää, mikä esitetyistä malleista turvaisi Mäntän aluesairaalan toiminnot.

Malli 1: Mahdollinen yhteistyö Jämsän ja Kuhmoisten kanssa.
Malli 2: Mahdollinen yhteistyö Keuruun kanssa.
Malli 3: Palveluiden järjestäminen itsenäisenä kuntana.
Malli 4. Mahdollinen YPEK:n toiminnan jatkaminen.

Kaupunginhallituksen nimeämä selvitystyöryhmä, johon ei kuulunut yhtään sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, esitti yksimielisesti vaihtoehtoa Jämsän ja Kuhmoisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämiseksi. Keuruun kohdalta työryhmä totesi, ettei Keuruulla ole "riittävää tahtotilaa" yhteisten neuvottelujen käymiseksi. Keuruu on ilmaissut toisin ilmoittaessaan, että he ovat valmiita neuvotteluihin kaikkien lähikuntien kanssa joko yhteistyöstä tai jopa mahdollisesta kuntaliitoksesta.

Palveluiden järjestämisestä itsenäisenä kuntana on tiettävästi todettu, ettei kunnalla ole tähän varaa. YPEK:n mahdollinen jatko sai kuoliniskunsa siihen, kun Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto teki "esisopimuksen" Jämsän ja Kuhmoisten kanssa aloittaen neuvottelut k.o. kuntien välillä. Ruovesi teki tästä omat johtopäätöksensä ja perusti yhteistoiminta-alueen Virtain kanssa, joka myös aloittaa vuoden 2013 alussa.

Lopullista päätöstä sote-palveluiden järjestämisestä ei vielä ole tehty, malli on esisopimus-vaiheessa. Vielä ei ole esitetty ensimmäisiäkään kustannuslaskelmia tai vertailuja tulevista kustannuksista, joten neuvotteluissa mennään "mutu"-tuntumalla. Jämsän kaupungin, Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Kuhmoisten kunnan valtuustot pitävät yhteisen valtuustoseminaarin maanantaina 29.10.2012, jossa toivon mukaan esitetään jo edes alustavia laskelmia. Päätökset kuntayhtymän osalta tehdään kyseessä olevien kuntien valtuustoissa marraskuussa 2012, Mänttä-Vilppulan osalta mahdollisesti kaupunginvaltuuston kokouksessa ma 12.11.2012 tai ma 26.11.2012 joten vielä on mahdollisuus vaikuttaa.

Neuvottelut Jämsän ja Kuhmoisten kanssa on vielä kesken, mutta keskustelujen perusteella ainakin ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys olisi siirtymässä Mäntän aluesairaalasta Jämsänjokilaakson sairaalaan, eli 41,2 km päähän nykyisestä (googlen karttapalvelun mukaan). Myös lääkärinvastaanoton kohtalosta on saatu ristiriitaista tietoa. Ensiapupäivystyksen siirtäminen kauemmaksi tuskin säästää kustannuksia ja on jo turvallisuuden kannalta haitallista.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys säilytetään Mäntän aluesairaalassa myös 01.01.2013 eteenpäin. Adressi tullaan luovuttamaan maanantaina 12.11.2012 Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Jaakko Vastamäelle (kok.), kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Arto Pirttilahdelle (kesk.) sekä kaupunginvaltuustossa vaikuttavien puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajille.