Ensihoitajien koulutuksen jatkuttava Tamk:ssa

Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) rehtori ja johtoryhmä ovat tehneet ammattikorkeakoulun hallitukselle esityksen luopua ensihoitajien koulutuksesta säästösyistä. Ensihoitajia on koulutettu Tampereella lähes kymmenen vuotta, hakijoita on ollut aina runsaasti ja valmistuneet ovat työllistyneet välittömästi.

Terveydenhuoltolaki ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta vaativat, että hoitotason ambulanssissa pitää toisen ensihoitajan olla amk-ensihoitaja tai ensihoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Jos näiden ammattilaisten koulutus nyt lopetetaan Pirkanmaalla, miten varmistutaan siitä, että jatkossa koulutettuja ammattilaisia riittää Pirkanmaan ambulansseissa?

Me adressin allekirjoittaneet haluamme Tamk:n jatkavan ensihoitajien koulutusta Tampereella. Säästöt pitää etsiä jostain muusta koulutuslinjasta, sellaisesta, joka ei vaikuta ihmisten terveyteen ja henkeen. Eikö sen pitäisi olla itsestäänselvyys, että pidetään kiinni suositusta koulutuksesta, jolla turvataan ensihoidon tasoa tulevaisuudessakin? Meistä kuka vaan voi olla sen avun tarpeessa jonain päivänä.

Adressi luovutetaan Tamk:n hallitukselle ennen heidän seuraavaa kokoustaan elo-syyskuulla.