Estä arvokkaan kulttuurihistoriallisen alueen tuhoaminen Helsingin Käpylässä!

Taivaskallion kulttuurihistoriallisesti arvokas ja vanha puutalovaltainen asuinalue on vaarassa tuhoutua. Puutaloidyllille ominaiset kapeat puistokadut ja yksi Helsingin kauneimmista puistoista, Onnenpuisto, ovat joutumassa massiivisen kerrostalorakentamisen alle.

Alueelle on laadittu säilyttävä asemakaava, jota kaupunginmuseo valvoo. Alueen keskellä olevaa, Onnentie 18:sta koulurakennusta ja -tonttia ei ole kuitenkaan suojeltu, vaikka se on saman aikakauden rakennustaiteellisesti arvokas tuotos. Helsingin kaupunki on kaikessa hiljaisuudessa myynyt Onnentie 18:n koulurakennuksen ja -tontin kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo Oy:lle. Kojamon tavoitteena on purkaa vanha koulurakennus lähes täysin ja muuttaa koko tontti yhdeksi massiiviseksi 80 asunnon kerrostalokompleksiksi.

Suunniteltu massiivinen kerrostalo ja sen tuoma liikennemäärä eivät kuitenkaan mahdu alueelle ilman kapeiden katujen huomattavaa leventämistä. Leventäminen on mahdollista tehdä ainoastaan Onnenpuiston ja Taivaskallion luonnonpuiston puolelta, jolloin nämä arvokkaat puistokokonaisuudet menetetään.

Koulutontilla sijaitsee myös kaupungin rauhoittama luonnon muistomerkki, ryhmä jättiläishaapoja. Haavat tulevat todennäköisesti kuolemaan rakennusprojektin yhteydessä, koska suunniteltu rakennus ei jätä riittävää välimatkaa puihin ja juuristo ei tule kestämään rakentamisen aiheuttamaa rasitetta. Myös liito-oravista on havaintoja Onnentien pihoilla ja Taivaskallion luonnonpuistossa.

Suunnitelman toteuttamiseksi Helsingin kaupunki on ryhtynyt ajamaan alueelle asemakaavamuutosta, joka sallisi kerrostalon rakentamisen tontille. Samaan aikaan on käyttökelpoisista koulurakennuksista pulaa Helsingissä. Alueella olevista kouluista monet ovat käyneet liian pieniksi, esim. Koskelan ala-aste ja ruotsinkielinen ala-aste, Kottby Lågstadieskola. Niiden tilalle suunnitellaan täysin uutta koulurakennusta. Miksi sisäilmaltaan tervettä, arvokasta vanhaa koulurakennusta ei haluta hyödyntää?

Me allekirjoittaneet vaadimme Onnentien 18:n koulurakennuksen säilymistä koulukäytössä ja asemakaavamuutosehdotuksen hylkäämistä. Vaadimme kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kaupunkiympäristöjen ja luonnonpuistojen säilyttämistä myös jälkipolville.  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sirkku Lepistö voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…