Kansanäänestysvaatimus EU:n perustuslaista

SUOMEN HALLITUS JA EDUSKUNTA
VAADIMME KANSANÄÄNESTYSTÄ!
EU:n perustuslaki kaatui noin vuosi sitten pidetyissä Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä. Siitä huolimatta Suomen hallitus aikoo hyväksyttää perustuslain eduskunnalla ja ratifioida sen kansalta mitään kysymättä vielä kevään tai ainakin tämän vuoden aikana. EU:n perustuslaki siirtää keskeisen päätös- ja lainsäädäntövallan Suomen eduskunnalta EU:lle ja mitätöi maamme täysivaltaisuuden itsenäisenä tasavaltana. Kansojen itsemääräämisoikeus on yleismaailmallinen ihmisoikeus, joka on välttämätön, että kansat voivat puolustaa sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia oikeuksiaan. Suomen kansalla tulee olla oikeus kansanäänestyksellä torjua kansan perusoikeudet kumoava EU:n perustuslaki ja puolustaa oikeuttamme päättää itse maamme asioista ja oikeuttamme pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana maana.


Reijo Katajaranta    Ota yhteyttä adressin tekijään