Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)

Kommentoitu viesti

Ei mun takapihalle

#3

08.03.2015 21:04

Kylmä tosiasia on, että sen kaatopaikan on oltava jossakin. Miksei siis Nastola kelpaa? Vetoaminen taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttavaa väkisin väännetyltä syyltä, jätteenkäsittelylaitos työllistää ihmisiä siinä missä muukin teollisuuslaitos.

Eivätkö nastolalaiset tuota jätteitä tai käytä kaukolämpöä?

Vastaukset

Matti Pietilä

#4 Re:

2015-03-09 08:22:17

#3: Ei mun takapihalle -  

Sijaintikunta ei ole se olennainen asia vaan makrosijainti; uuden kaatopaikan perustaminen liian lähelle asutusta. Suurimmat haitat ovat tuhansien ihmisien asuttamalle alueelle tulevat hajuhaitat sekä liian lähelle rakennettavan kaatopaikan vaikutus yksityisten ihmisten omaisuuden arvoihin (puhutaan jopa yli 10M€ kiinteistöjen arvonlaskusta). Esim. Kujalan jäteaseman laajentaminen ei toisi uusia haittoja uusille koskemattomille alueille ja olemassa olevaa infraa pystyttäisiin hyödyntämään. Nastola sijoitusvaihtoehtona liittyy kuntaliitokseen ja Lahden haluun työntää jätteensä kauemmas Karistosta ja sen lähelle kaavoitettavasta uudesta asutuksesta.