Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)

Matti Pietilä

/ #4 Re:

09.03.2015 08:22

#3: Ei mun takapihalle -  

Sijaintikunta ei ole se olennainen asia vaan makrosijainti; uuden kaatopaikan perustaminen liian lähelle asutusta. Suurimmat haitat ovat tuhansien ihmisien asuttamalle alueelle tulevat hajuhaitat sekä liian lähelle rakennettavan kaatopaikan vaikutus yksityisten ihmisten omaisuuden arvoihin (puhutaan jopa yli 10M€ kiinteistöjen arvonlaskusta). Esim. Kujalan jäteaseman laajentaminen ei toisi uusia haittoja uusille koskemattomille alueille ja olemassa olevaa infraa pystyttäisiin hyödyntämään. Nastola sijoitusvaihtoehtona liittyy kuntaliitokseen ja Lahden haluun työntää jätteensä kauemmas Karistosta ja sen lähelle kaavoitettavasta uudesta asutuksesta.