Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)