Pelasta Valsa!

Kommentoitu viesti

Mikko Vähätalo, Pelasta Valsa! -tiimi

#6 Re: Kyse on rahasta

11.03.2012 18:39

#5: Opiskelija, jonka mielestä Valsan omistaminenkin on typerää - Kyse on rahasta

Kyllä meillä on ihan nuo taloudellisetkin realiteetit tiedossa taustalla. Nimiä tietääkseni saa kerätä kaikesta huolimatta. Rahasta voidaan mielestäni puhua vasta siinä vaiheessa, kun se tulee oikeasti ajankohtaiseksi.

Käsittääkseni omistajataho on purkuluvan kanssa tai sen mahdollisesti kumoutuessakin vapaa yhä myymäänkin rakennuksen, eli omistajatahoa ei siinä mielessä velvoita mikään pitämään omistuksestaan kiinni.

Toisekseen, nykyinen purkulupakaan ei velvoita omistajatahoa purkamaan rakennusta. Virallisten tietojen mukaan Lapin Yliopiston Ylioppilaskunta ei ole edes vielä tehnyt mitään päätöksiä asian suhteen muuten suuntaan tai toiseen, ellei sinulla sitten ole jotain parempaa tietoa.

Lienet myös tietoinen, että purkuluvasta on tehty Lapin ELY-keskuksen toimesta valitus, jossa vedotaan seuraaviin seikkoihin:

  • vuonna 1975 laaditussa Rovaniemen asemakaavassa rakennussuojelullisia seikkoja ei ole tutkittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa
  • valistustalon rakennuksesta ei ole purkamisluvan yhteydessä tehty rakennushistoriallista selvitystä
  • purkamisluvan edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista
  • purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella

Vastaukset

Opiskelija, jonka mielestä Valsan omistaminenkin on typerää

#7 Re: Re: Kyse on rahasta

2012-03-12 10:54:58

#6: Mikko Vähätalo, Pelasta Valsa! -tiimi - Re: Kyse on rahasta

Just.

Kenen pitäisi pelastaa Valsa? LYY pelasti sen jo 2004 (Lapin ylioppilaslehti, 8/2004), kenen vuoro nyt on?

Jos haluat kuulla LYYn mielipiteen, kysy LYYltä, älä minulta.

Toivoisin adressiin hieman konkretiaa, miten te haluatte toimittavan?