Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Kommentoitu viesti

Venceremos

#3 Irti kaivoskolonialismista

01.04.2012 03:39


Kaivosyhtiöt ovat hyökkäämässä rajusti Suomen maaperälle. Uusia kaivoksia halutaan avata eri puolella maata ja uudet Talvivaaran kaivoksella testattavat bioliuotus menetelmät ottavat kaikki metallit erilleen, myös uraanin. Talvivaaran uraanipitoisuuksia vastaavia alueita löytyy runsaasti.

Talvivaaran kaivoshanke on nyt syytä ottaa nyt tämän uuden menetelmän testaushankkeena.

Ympäristö luvan perusteena olleet laskelmat on ylitetty monikymmenkertaisesti. Valvovien viranomaisten tehtävä on sulkea tehdas ja käynnistää uusi ympäristönvaikutusten arviointiprosessi.

Uudelle yva-prosessille on nyt kovaa dataa kun voidaan lähteä tutkimaan niin päästöjä joita kaivos oikeasti kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana päästi. Pitäisi tutkia jokien ja järvien kalakantoja, pohjaeläimistöä, mitata radioaktiivisuutta, ph:ta, sähkönjohtavuutta ja kemikaalimääriä eri etäisyyksillä itse päästölähteestä.

Olisi kuultava paikallisia asukkaita ja heidän havaintojaan ja kokemuksiaan.
Olisi kuultava kaivoksen työntekijöitä työturvallisuudesta ja ympäristövastuusta.
Olisi arvioitava hyötyjä ja haittoja. Mitä arvoja, taloudellisia, aineellisia ja aineettomia järvet ja joet meille tarjoavat ja mitä arvojen menetyksia eri etäisyyksillä Talvivaarasta tultaisiin sen toiminta-aikana kokemaan. Ne mittaukset joita ensimmäisten toimintavuosien päästöistä on saatavissa antavat hyvää pohjaa arvioida vaikutusten laajuutta ekonomisesti ja ekologisesti. On myös tehtävä periaatepäätökset siitä, että aiheuttaja maksaa. Kaivostoiminnan on maksettava täysi korvaus vaikutusalueella tapahtuvista arvonmenetyksistä ja haitoista.


Vastaukset

luonnonsuojelija

#539 Re: Irti kaivoskolonialismista

2012-11-10 20:08:07

#3: Venceremos - Irti kaivoskolonialismista

kaivos toiminnassa ei ole otettu huomioon luonnon olosuhteet ja vesi sade ei padot kestä jos vettä tulee ja tulee ei kaivos yhtiö ole yksin vastuussa kun penkat pettää patojen tekniikka on satoja vuosia vanha ja ne on aijemminkin murtuneet kunnon jätteen käsittely ja kunnon padot,kuinka paljon syanidia on talvivaaran jätevedessä.mutta on otettava huomioon suomessa pelloilla velloo vesi maanviljelys tuotteet hukkuu veteteen suomi näkee nälkää. onko maa jussin vika kun kaikki hukkuu veteen ei ole miten talvivaara voi torjua luonnon mullistuksia,..... eikö eu herrat voi määrätä sateeb loppumaan

 

vikke riikols

#879 Re: Irti kaivoskolonialismista

2012-12-08 09:02:58

hyvä että saadaan Suomeen lisää töitä ja kaivoksia, tällösten palstojen pitäjät vois samalla viedä saunas taa ja....
Kaivokset-Suomen LUONNONvara

#922 Re: Irti kaivoskolonialismista

2013-02-07 21:52:55

#3: Venceremos - Irti kaivoskolonialismista

Kaivoksista saa suomeen rahaa ja sitä kautta nousuun. Sitten voidaan harkita ympäristön suojelua kun on työtä ja rahaa.

Jos ei ole rahaa maksaa esim noita mainitsemiasi korvauksia, talvivaarassa riittää kyllä työtä ja sitä kautta korvauksia.

Simppeliä.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…