Oikeutta Gatajeveille

VETOOMUS GATAJEVIEN PUOLESTA

Oheinen vetoomus on lähetetty 7.1. 2010 seuraaville henkilöille. Jos allekirjoituksia tulee yli 500, toimitamme heille uuden vetoomuksen.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen, oikeusministeri Tuija Brax, sisäministeri Anne Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, ulkoministeri Alexander Stubb, pääministeri Matti Vanhanen.


Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen viranomaisiin, jotta Hadizhat ja Malik Gatajevia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti ja heille myönnettäisiin turvapaikka Suomesta. He ovat tehneet ansiokasta työtä pelastaessaan pieniä lapsia ja nuoria aikuisia Tshetshenian sodan jaloista, ja tätä työtä he haluavat edelleen jatkaa. Yhtä lailla Gatajevien lapset haluavat elää vanhempiensa kanssa. Tämän pitää olla mahdollista, etenkin nyky-Euroopassa.

Gatajevit ovat joutuneet viimeisessä kotimaassaan Liettuassa käsittämättömän ja epäinhimillisen vainon uhreiksi. Oikeuslaitos ja turvallisuuspalvelu eivät ole toimineet rehellisesti, vaan systemaattisesti vaikeuttaneet heidän mahdollisuuksiaan saada avointa, rehellistä ja oikeudenmukaista kohtelua.
Myös Gatajevien kasvatuslapsia on häiritty ja uhkailtu. Näin on tehty myös sinä aikana, kun vanhemmat ovat olleet Suomessa.
Tällainen piinaaminen ei kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon. Se ei saa toistua Suomessa, eikä Gatajevien palauttaminen tule kysymykseenkään.

Lisätietoa Gatajevien tapauksesta:
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/Kolme-kohtaloa/2839
http://fifi.voima.fi/artikkeli/Tšetšenian-enkeli-vai-Kaunasin-vakooja/2782
http://fifi.voima.fi/artikkeli/Gatajevit-vapaiksi-odottamaan-tuomiota/3230

Ministereille toimitetun vetoomuksen allekirjoitti:

Aki Kaurismäki, akateemikko, elokuvaohjaaja
Pirjo Honkasalo, elokuvaohjaaja
Hannu Paloviita, toimitusjohtaja, Rosebud Books
Teemu Matinpuro, toiminnanjohtaja, Suomen Rauhanpuolustajat
Virve Weckström, agrologi
Oksana Tshelysheva, toimittaja
Kirsti Palonen, psykologi, Psykologien Sosiaalinen Vastuu
Jaana Airaksinen, kirjailija, toimitusjohtaja, Into Kustannus
Risto Isomäki, kirjailija
Kimmo Jylhämö, päätoimittaja, Voima-lehti
Iida Simes, toimittaja, Rosebud Books
Anu Harju, puheenjohtaja, Zhima Ditt - Pieni Puu


********

APPEAL FOR THE GATAEVS


This appeal has been sent to these persons on 7 January, 2010. If we get 500 or more signatures, we will send them another appeal.

President of the Republic of Finland Tarja Halonen
Minister of Justice Tuija Brax
Minister of the Interior Anne Holmlund
Minister of Migration and European Affairs Astrid Thors
Foreign Minister Alexander Stubb
Prime Minister Matti Vanhanen

We appeal to the Finnish authorities so that Khadizat and Malik Gataev would be treated justly and humanely and that they would get an asylum in Finland. They have done extremely good work rescueing small children and young adults into their home during the Chechen wars, and they wish to continue to do so. Also the Gataev children want to live with their parents. This must be possible, especially in the Europe we live in today.

The Gataev couple have experienced incomprehensible and inhuman persecution on the country they have recently lived in, Lithuania. The judicial system and the Security Service have not acted honestly. Instead, they have hampered the Gataevs' chances of being treated openly, honestly and fairly.

Also the foster children of Gataevs have been harassed and threatened. This has continued during the time their parents have been in Finland. This kind of tormenting behaviour should not be part of the democratic state procedures. It must not happen in Finland, and deporting Khadizat and Malik Gataev to Lithuania or to Chechnya is out of the question.


Aki Kaurismäki, Academic, Film Director
Pirjo Honkasalo, Film Director
Hannu Paloviita, CEO, Rosebud Books
Teemu Matinpuro, General Secretary, Finnish Peace Committee
Oksana Tshelysheva, Journalist
Kirsti Palonen, Psychologist, PSV
Jaana Airaksinen, writer, CEO, Into Publishing
Risto Isomäki, writer
Kimmo Jylhämö, Editor-in-Chief, Voima magazine
Iida Simes, Journalist, Rosebud Books
Anu Harju, Director, Zhima Ditt - Little Tree