Koronarajoitukset sekä perusteettomat sulkutoimet tulee päättää välittömästi!

Hallituksen tulee viipymättä julistaa poikkeustila päättyneeksi, poistaa vallitsevat koronarajoitukset sekä lopettaa sulkutoimet.

Rajoitustoimista ja sulkutiloista ei ole tutkimusten mukaan hyötyä hengitystieinfektioiden torjunnassa. Rajoitustoimien sekä sulkutilojen aiheuttamat taloudelliset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset ovat katastrofaalisia.

Sulkutiloja ei ole koskaan aikaisemmin suositeltu edes nykyistä vakavampien epidemiatilanteiden vallitessa, eikä näin tule toimia jatkossakaan.

Rajoitustoimet maksavat Suomen veronmaksajille arvoiden mukaan 100 000 000 miljoonaa euroa päivässä ja kerrannaisvaikutuksineen varovaisesti arvioiden yli 40 miljardia päivässä.

Laatukorjatun elinvuoden kipurajana on hyvinvointovaltiossa pidetty 30 000€ - 50 000€. Koronapandemian vastaisten toimien kustannusvaikuttavuus on hallituksen arvioiden pohjalta: 7 407 000 euroa säästettyä henkeä kohden, 370 000 euroa säästettyä elinvuotta kohden ja 463 000 euroa laatukorjattua elinvuotta kohden.

Rajoitustoimien aiheuttamat haitat näkyvät jo voimakkaasti lisääntyneenä työttömyytenä, konkursseina, itsemurhina, mielenterveysongelmina, väkivaltana, rikollisuutena sekä yksinäisyytenä. Edes koronan jo sairastaneilla, kahdesti rokotetuilla ei ole oikeutta ja vapautta elää normaalia elämää.

 

 

Pandemia:

- Hallituksen tulee palauttaa käyttöön vuonna 2012 valmistunut pandemiasuunnitelma ja julistaa poikkeusolot päättyneeksi. Suomella on kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten. Korona on "ILI" (influenza-like illness) eli suomeksi influenssan kaltainen sairaus, joten hallituksen tulee toimia voimassa olevan suunnitelman mukaisesti. Sulkutoimien sekä rajoituksien hyöty on olematon suhteessa niistä aiheutuviin haittoihin.

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten - Valto (valtioneuvosto.fi)

New Study Indicates Lockdowns Didn’t Slow the Spread of Covid-19 – AIER

Frontiers | COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink | Public Health (frontiersin.org)

 

Testaaminen sekä jäljittäminen:

- Terveiden ihmisten massatestaaminen sekä tartuntaketjujen ja altistuneiden jäljittäminen tulee välittömästi lopettaa.                                                                        - Yksinomaan testaamisen kustannus veronmaksajille on 45 000 euroa päivässä ja kuormittaa turhaan terveydenhuoltoa.                                                                          - Terveydenhuollon resurssit tulee keskittää sairaiden ihmisten hoitamiseen.                    - Käytössä olevat testit on suunniteltu tautien diagnosointiin, ei tautien "etsimiseen" terveiltä ihmisiltä.

Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 – CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT

Covid-19: Mass testing is inaccurate and gives false sense of security, minister admits | The BMJ

 

 

Kasvomaskit:

-Kasvomaskin käyttämisen on tutkimuksissa todettu aiheuttavan sekä fyysisiä että psyykkisiä ongelmia. Kasvomaskit eivät tutkimusten mukaan estä viruksen leviämistä ja pahimmillaan jopa lisäävät riskiä sairastumiseen. Yleinen, koko kansan maskisuositus tulee välittömästi poistaa.

Effects of Prolonged Use of Facemask on Healthcare Workers in Tertiary Care Hospital During COVID-19 Pandemic | SpringerLink

Adverse Effects of Prolonged Mask Use among Healthcare Professionals during COVID-19 – ClinicalNews.Org

Sosiaali- ja terveysministeriön, Eu:n sekä CDC:n tutkimuksien mukaan kasvomaskien hyöty on olematon. "Tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon."

Selvitys kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä: laajaa vaihtelua maakohtaisissa linjauksissa ja vähän tutkimustietoa - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Eu:n kasvomaskitutkimuksen mukaan kasvomaskeilla ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta koronan leviämiseen.

Use of face masks in the community by non-ill individuals (europa.eu)

“In our systematic review, we identified 10 RCTs [Random Controlled Trials] that reported estimates of the effectiveness of face masks in reducing laboratory-confirmed influenza virus infections in the community from literature published during 1946–July 27, 2018. In pooled analysis, we found no significant reduction in influenza transmission with the use of face masks.”

Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures - Volume 26, Number 5—May 2020 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC


Suomen kansan puolesta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suomen kansan puolesta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…