Hälvälän alueen koulu säilytettävä

Hollolan kunta selvittää Hälvälän koulun mahdollista lakkauttamista. Tällä adressilla osoitamme tukemme koulun säilyttämiselle Hälvälän alueella. Vaadimme myös sitä, että tekeillä olevan selvitystyön tulokset ja niiden perusteet tuodaan asianomaisten tietoon hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa.

Taustaa

Kun Hollolassa siirrettiin 5–6  -luokkien oppilaat lähikouluista Heinsuon kouluun, vanhemmille luvattiin, että tällä toimella turvataan lähiopetus 0– 4 -luokkien oppilaille. Hälvälän koulussa toimii tällä hetkellä juuri nämä luokka-asteet ja oppilaita on yli sata. Yhteen Hälvälän koulun kolmesta rakennuksesta tuli elokuussa 2017 vesivahinko, minkä vuoksi ruokala, liikuntasali sekä teknisen työn tila ovat poissa käytöstä ja niihin on tilapäisratkaisut. Tämän tapauksen takia kunnassa selvitetään Keski-Hollolan uusia koulujärjestelyjä, jossa yhtenä mahdollisuutena on Hälvälän koulun lakkauttaminen vastoin kunnan lupauksia. Oppilaat sijoitettaisiin mahdollisesti Tiilikankaan kouluun, jonka tiedetään tarvitsevan lähivuosina suuren remontin. Hälväläläisten tullessa Tiilikankaan kouluun osa Tiilikankaan nykyisistä oppilaista siirtyisi Salpakankaan kouluun.

Jos alue menettää lähikoulunsa,

  • koemme, että kunta ja sen päättäjät ovat pettäneet meidät perusteettomilla lupauksillaan,
  • kynnys muiden Hollolan lähikoulujen lakkauttamiseen madaltuu,
  • pienten oppilaiden koulu sekä luokat vaihtuvat niin Hälvälässä kuin Tiilikankaalla,
  • koulumatkat pidentyvät,
  • koulukuljetettavien oppilaiden määrä nousee,
  • pienen koulun edut menetetään (oppilaat ja vanhemmat tuntevat toisensa, kiusaamista on vähemmän, yksilöllisyys huomioidaan, koulu on rauhallinen ja turvallinen),
  • omakotitalovaltaisen alueen asuntojen arvo alenee,
  • alueen asukaskehitys laskee tonttikaupan vähentymisen myötä sekä
  • suunnitellulla Kukonkankaan asuinalueella ei ole lähikoulua, mikä mahdollisesti vaikuttaa tonttikauppaan. 


Hollolan kunnan dokumentteja asiaan liittyen

Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt asiaa 18.10.2017. Pöytäkirja ja sen liitteet löytyvät Hollolan kunnan internet-sivuilta:
http://hollola.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=HYVA&pvm=18%2e10%2e2017%2017%3a00

Kunnan tiedote asiasta 16.1.2018:
https://www.hollola.fi/tiedote-keski-hollolan-kouluvaihtoehtojen-selvityksesta

Adressin luovutus Tämänhetkisen tiedon mukaan Hollolan kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kesäkuussa tai elokuussa 2018. Adressi luovutetaan Hollolan kunnan päättäjille huhtikuussa 2018.


Hälvälän koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Pitäisikö seksin myynti kieltää?