HARRASTETILAT KUNTALAISTEN KÄYTTÖÖN

Kajaanissa ennen toiminut Nurmikadun harjoittelutilat ja vielä hetken toimiva ”Lunkka” ovat mahdollistaneet nuorille ja aikuisille edullisia tiloja mm. moottoriurheiluun ja musiikin harrastamiseen. Lunkalla on yksittäisten kuntalaisten lisäksi toiminut myös mm. Spartak ja seurakunnan Äijät-ryhmä, joiden toiminta perustuu nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Nykyinen tilanne on se, että myös ”Lunkka” ajetaan alas asuinrakennusten tieltä ja nuorten harrastemahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan tukevat vain nuorisotilat, jotka eivät pysty vastaamaan kunnan tarpeeseen jo pelkästään puutteellisten tilojen vuoksi.

Harrastetoiminnan tukeminen on keino ehkäistä syrjäytymistä ja nuorisorikollisuutta, sekä mahdollistaa nuorille ja muille kuntalaisille sosiaalisen verkoston. Harrastetilojen mahdollistaminen kunnan toimesta ennaltaehkäisee varallisuuserojen synnyttämää eriarvoisuutta nuorten ja kuntalaisten parissa.

Esitämme että Kajaanin kaupungin päättäjät mahdollistavat kuntalaisille, joko ilmaiset tai pientä maksua vastaan riittävät harrastetilat, joka mahdollistaa omien välineiden säilyttäminen ja tilojen vapaan käytön.

Marianne Maksniemi. SKP

Niko Tikkanen, SKP


Marianne Maksniemi    Ota yhteyttä adressin tekijään