Helsingin kaupungin avustus Ylioppilasteatterille on säilytettävä ennallaan

HUOM! Adressi sulkeutuu tiistaina 17.12. klo 11.00.

Minä, allekirjoittanut toivon, ettei Helsingin kaupunki leikkaisi Ylioppilasteatterin toiminta-avustusta. 

Alla Ylioppilasteatterin vetoomus Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenille, jotta lautakunta käyttäisi otto-oikeuttaan ja ottaisi kulttuuri- ja kirjastojaoston tekemän leikkauspäätöksen uudelleen käsittelyyn. 

 

Arvoisa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen,

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto teki kokouksessaan tiistaina 10.12.2019 päätöksen leikata Ylioppilasteatterin rahoitusta kuudella tuhannella eurolla. Näin tuki putoaisi 41 000 eurosta 35 000 euroon. Pyrimme tässä vetoomuksessa selvittämään, mitä vaikutuksia päätöksellä on Ylioppilasteatteriin (YT), ja miksi teidän, hyvä lautakunnan jäsen, tulisi käyttää vaikutusvaltaanne päätöksen kumoamiseen.

- Ammattitaiteilijan ja tuottajan työpaikka on vaarassa. YT:n taloustilanne on niin huono, että avustusten lasku pakottaa YT:n lomauttamaan ja mahdollisesti irtisanomaan taiteellisen vastaavan ja tuottajan. Myös uuden taiteellisen johdon ja tuottajan rekrytoimista jouduttaisiin lykkäämään vailla tietoa siitä, milloin paikat voidaan taas avata hakuun. Näin Helsingistä katoaisi kaksi taidealan työpaikkaa.

- Leikkaus ei voisi tulla YT:n kannalta huonompaan aikaan. YT:n talouskriisi johtuu varsinaisesti Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) YT:lle myöntämän toiminta-avustuksen laskusta. Jo kymmeniä vuosia samana pysynyt avustus on viimeisen kolmen vuoden aikana puolittunut 30 000 eurosta 15 000 euroon. Olemme olleet yhteydessä Taikeen, mutta mitään varmuutta tuen palaamisesta ennalleen ei ole. 

- Ylioppilasteatterin kaupungilta saamasta avustuksesta 28 000 euroa palautuu kaupungille Mustikkamaan kesäteatterin vuokran muodossa. Ylioppilasteatteri on jo kymmeniä vuosia vuokrannut kaupungilta Mustikkamaan näyttämöä ja toteuttanut siellä taiteellista kesäteatteria. YT:n kesäteatteritoiminta on koko Suomen teatterikentän mittakaavassa ainutlaatuista. Jos avustus laskee, saattaa olla, että vuokrasopimus joudutaan irtisanomaan, eikä vastaavia näyttämöitä Helsingissä ole. Mustikkamaalla on vuosien saatossa nähty sekä yhteiskunnallisesti että taiteellisesti merkittäviä teatteriesityksiä. Esimerkiksi kesän 2019 esitys Ylioppilasteatterin kansallinen metsästrategia 2025 herätti laajaa metsäpoliittista keskustelua ja toi teatterin lisäksi hirsitaidetta kaikkien Mustikkamaalla liikkuvien nähtäville. 

- Ammattijohtoisuutensa ansiosta Ylioppilasteatteri on merkittävä helsinkiläinen taideinstituutio ja yhteisö. YT on vuosikymmeniä ollut teatterin muotojen uudistamisen eturintamassa. Viime vuosina se on tarkoittanut muun muassa ilmastonmuutoksen ajan sukupolviteatteria ja näyttelijäntaidetta uudistavaa taiteellista tutkimista. Sadat myöhemmin ammattilaisiksi siirtyneet esittävien taiteiden ammattilaiset ovat aloittaneet uransa juuri YT:lla. Jos Ylioppilasteatterilta katoaa tukileikkausten myötä taiteellinen johto, katkeaa yhteisöltä pää - ammattilainen, joka ottaa vastuun ja kykenee turvaamaan teatterin toiminnan myös jatkossa. Ammattijohdon katoamisen myötä pyyhkiytyisi myös ainutlaatuinen esittävän taiteen hautomo helsinkiläiseltä taidekentältä. 

Vetoamme teihin, lautakunnan jäsenet. Älkää tehkö tätä leikkausta nyt, kun teatterin talous on muista leikkauksista johtuen haavoittuvaisessa tilassa. Estäkää ammattitaiteilijan ja tuottaja työpaikan, taiteellisen kesäteatteritoiminnan ja monimuotoisen yhteisön alasajo. 

Eläköön teatteritaide, eläköön luova Helsinki, eläköön Ylioppilasteatteri! 

Usein kysytyt kysymykset (FAQ):

Eikö YT ole harrastajateatteri?
Yllä perustelimme YT:n erityisaseman ammatti- ja harrastajakentän välimaastossa. Taiteellinen vastaava, ammattituottaja ja moninainen jäsenistö luovat yhdessä uutta kenttien risteyskohdassa, tehden yhteistyötä myös muiden taiteen- ja tieteentekijöiden kanssa. Ylioppilasteatteri ei asetu byrokraattisiin lokeroihin, eikä sen kaltaista teatteria ole missään muualla Suomessa.

Miksi Ylioppilasteatteri ei hae rahaa muualta?
Ylioppilasteatteri on taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä hakenut lukuisia apurahoja eri säätiöiltä ja kääntynyt myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) puoleen. Toistaiseksi emme ole saaneet säätiöiltä apurahoja. Keskustelu HYY:n kanssa jatkuu.Helsinkiläiselle teatterikentälle tulvii uusia toimijoita.

Miksi juuri Ylioppilasteatteria pitäisi tukea? 
Yhden tai kahden teatterialan työpaikan säilyttämisen avulla tuetaan alan uusia tekijöitä heidän uransa alkutaipaleella. Rakenne, jossa taiteellinen johto ja aktiivijäsenet vaihtuvat tasaisesti takaa sen, että YT:llä tehty taide on aina tiukasti ajassa kiinni. Ylioppilasteatterin vaikutus koko teatterikenttään on laaja. Ylioppilasteatterin tuki on tukea tulevaisuuden tekijöille.

 

 


Ylioppilasteatteri    Ota yhteyttä adressin tekijään