Helsinkiin tulee perustaa kansallinen kaupunkipuisto

Helsinkiin tulee perustaa kansallinen kaupunkipuisto            

 

Huoli lähiluonnon ja virkistysalueiden kohtalosta on noussut laajasti esille Helsingissä, myös kulttuuriympäristöt ovat jatkuvasti uhattuna. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus on köyhtynyt ja viheralueita kaavoitetaan rakennusmaaksi, vaikka samaan aikaan asukasmäärän kasvu, pandemia-ajan kokemukset ja uusin tutkimustieto korostavat luonnon ja virkistysalueiden tarvetta ja merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille.

 

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kestävän kaupunkisuunnittelun työkalu, jolla kaupunki sitoutuu arvokkaan luonnon ja kulttuuriperinnön sekä virkistysalueiden laajan yhtenäisen kokonaisuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen. Suomessa on jo 11 kaupunkia päättänyt perustaa kansallisen kaupunkipuiston.

 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymän aloitteen tuloksena kaupunkiympäristölautakunta sai keväällä 2020 käsiteltäväksi Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen. Virkamiesjohto esitti hakuprosessista luopumista, mutta lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Kesällä 2021 kaupunginhallitus puolestaan hylkäsi esittelijän esityksen hankkeesta luopumisesta ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi hakuprosessin jatkamiseksi edellä mainitulta pohjalta.

 

Jo kolme Helsingin kaupunginvaltuustoa on hyväksynyt kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen tähtäävän hankkeen. Valmistelun edistäminen on kirjattu kaupunkistrategioihin 2017-2021 ja 2021-2025. "Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua." kirjattiin kaupunkistrategiaan 2017-2021. Edelleenkin odotamme hankkeen etenemistä tähän vaiheeseen.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki tekee kuluvan valtuustokauden aikana ympäristöministeriölle hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin.

 

Tarvittava informaatio Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta on jo kerätty useilla selvityksillä, karttakyselyllä ja työpajoissa myös asukkaita kuullen. Asiassa ei ole tapahtunut sellaista oleellista uutta, että se edellyttäisi jälleen vuosien valmistelua. Esitämme, että tavoitteeksi asetetaan valtuustoaloitteen mukainen, kansallisten kaupunkipuistojen kriteerit täyttävä ja asukaskyselyssäkin ylivoimaisesti laajimman kannatuksen saanut laaja, verkostomainen, etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva kansallinen kaupunkipuisto.

 

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen puolesta

Riitta Korhonen

Marja Leino

https://kaupunkipuisto.fi/

 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n puolesta

Matti Pyhtilä, puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja

https://kaupunginosat.fi/helka/

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Noora Kaunisto, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

https://www.sll.fi/helsinki

 

Helsingin seudun lintutieteellinen seura Tringa ry:n puolesta

Aleksi Mikola, puheenjohtaja

https://tringa.fi/

 

Keskuspuistoryhmän puolesta

Maija Hakanen

Susanna Pitkänen

https://keskuspuisto.info/

 

Kaupunkiluontoliike ry:n puolesta

Manki Perukangas, puheenjohtaja

 

Suomen Latu ry:n puolesta

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja

Hannu Tiusanen, yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija

https://www.suomenlatu.fi/

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Ursula Immonen, toiminnanjohtaja

https://www.sll.fi/uusimaa/

 

Adressi luovutetaan Helsingin päättäjille sekä kaupunkiympäristötoimialan johdolle.

 

Lisätietoja:

KKPH!-liike

https://kaupunkipuisto.fi/

Helsingin kaupungin sivut esiselvityksestä 2017-2020- 2023

https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/hae-suunnitelmia-ja-hankkeita/kansallinen-kaupunkipuisto

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 24.6.2021 

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-002843/khs-2021-24/

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 26.5.2020

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2020/Kymp_2020-05-26_Kylk_17_Pk/68D88D7D-AD9D-C0FB-914B-727DF5F00000/Kaupunkiymparistolautakunnan_esitys_kaupunginhalli.pdf

 

Jarmo Niemisen 25.5.2016 tehty valtuustoaloite Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä.

https://arkisto.kaupunkipuisto.fi/valtuustoaloite/

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/27/27d975d90793c8e8bdd504c49a66e764f8f4e5fb.pdf 

 

Suomen Kansalliset kaupunkipuistot
 
Ympäristöministeriö/ kansalliset kaupunkipuistot

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Kaupunki voi hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä. Hakemus valmistellaan yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden, kaupunkilaisten sekä puiston alueella maata tai rakennuksia omistavien tahojen kanssa. Kaupunkipuistoon voi kuulua kunnan, valtion, muiden julkisyhteisöjen sekä yksityisten maa- tai rakennuskiinteistöjä.

Kansallinen kaupunkipuiston luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttäminen perustuu kaavoihin tai erilaisiin suojelupäätöksiin. Kaupungin on hakemuksessaan selostettava, miten kaupunkipuistoksi rajatun alueen luonnon- ja kulttuuriperinnön elementtien säilyminen on näillä keinoin turvattu.

Kansallista kaupunkipuistoa hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki laatii alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka hyväksyy ympäristöministeriö. Kaupunkilaisille ja kansallisen kaupungin omistajatahoille tulee varata mahdollisuus osallistua suunnitelman tekoon. On suositeltavaa, että luonnos hoito- käyttösuunnitelmaksi liitetään kaupungin hakemukseen.

Kansallisten kaupunkipuistojen tunnistamisessa ja arvioinnissa käytetään yhtenäisiä kriteereitä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen.

Kansallista kaupunkipuistoa koskeva päätösvalta on kaupungin käsissä, koska kaikki laissa todetut toimenpiteet kansallisen kaupunkipuiston synnyttämiseksi ja kehittämiseksi ovat kunnan oman päätöksenteon varassa. Helsinki hakijana on avainasemassa alueen säilyttämisvaatimusten toteuttamisessa, valmistelu -ja hakemusprosessissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa.

kkph-kollaasikuva.png

KKPH_merikuva.png

KKPH-LOGO.png

KKPH-MUSTARASTAS_väri.png

 

 

 


Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!-liike yhteistyössä tukijayhteisöjen kanssa. yhteys, KKPH!-liike    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!-liike yhteistyössä tukijayhteisöjen kanssa. yhteys, KKPH!-liike voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…