Helsingin yliopiston työntekijät leikkauksia vastaan – tukiadressi opiskelijoiden valtaukselle

[Huomio: adressi on tarkoitettu Helsingin yliopistolla työskenteleville. Tämä tarkoittaa sekä Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevia että Helsingin yliopistoon affilioituneita henkilöitä. Kaikkien allekirjoittajien tulee kertoa allekirjoituksen yhteydessä asemansa tai affiliaationsa Helsingin yliopistoon. Voit päättää, näkyykö allekirjoituksesi julkisesti verkossa vai ei.]

Helsingin yliopiston opiskelijat jatkavat 19.9. alkanutta valtaustaan yliopiston päärakennuksella. Opiskelijat vastustavat hallituksen suunnittelemia leikkauksia asumistukeen ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa kurjistavaa rasistista maahanmuutopolitiikkaa.

Hallitus on suunnitellut lukuisia leikkauksia ja muutoksia asumistukeen, jotka koskevat satojatuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien – mukaan lukien opintotuen – indeksikorotukset vaalikauden ajaksi. Jos suunnitellut leikkaukset tulevat voimaan, menettää itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija keskimäärin lähes 1300 euroa vuoden 2027 aikana. 

Hallituksen esittämät tiukennukset työperäisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämiseen yhdistettynä lisääntyvään rasismiin yhteiskunnassa vaikuttavat suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin. Ne vaikeuttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa sekä heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuutta ja opiskeluvalmiuksia. Suunnitelmat korottaa EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja lisäävät entisestään taloudellista ja henkistä kuormitusta, eriarvoistavat opiskelijoita ja syventävät globaalia epätasa-arvoa.

Opiskelijat vaativat yliopiston johtoa asettumaan vaatimustensa taakse. Vaikka yliopiston rehtori on kertonut olevansa huolissaan opiskelijoiden tilanteesta, yliopiston johto ei ole tehnyt julkista kannanottoa leikkauksia vastaan. Sen sijaan rehtori on julkisuudessa kiittänyt hallitusta panostuksista TKI-toimintaan ja korkeakoulujen aloituspaikkoihin.

Me allekirjoittaneet työskentelemme Helsingin yliopistolla. Osoitamme solidaarisuutta opiskelijoille ja tuemme valtauksen vaatimuksia. Emme pidä yliopiston johdon tähänastista reaktiota riittävänä. Yliopiston johdon tulee näkyvästi ja määrätietoisesti puolustaa kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa, hyvinvointia ja asemaa. 

Mitä hyötyä on aloituspaikkojen lisäämisestä, jos opiskelun taloudellisia ja henkisiä edellytyksiä sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa heikennetään entisestään? Leikkauksia suunnitellaan tilanteessa, jossa valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla entistä epävarmemmat. Leikkaukset voivat pidentää tutkintoaikoja ja lisätä kuormitusta, kun opiskelijoiden on tehtävä opintojen ohella enemmän töitä elääkseen. Jo nyt moni kansainvälinen korkeakouluhakija jättää hakuprosessin kesken muun muassa korkeiden lukukausimaksujen ja Suomen maahanmuuttosäännösten takia.

Opiskelijat ovat koko yliopistoyhteisön perusta, jonka kestävyyttä on romutettu jo vuosia. Opiskelijoiden aseman heikentäminen ei ole myöskään kestävää tulevaisuuspolitiikkaa. Kasvava huoli omasta pärjäämisestä vie voimavaroja yhteiskunnalliselta osallistumiselta, jota tarvitaan entistä enemmän sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kärjistyessä. Samalla asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset osuvat niihin, jotka ovat jo nyt heikoimmassa asemassa Suomessa. Hallituksen leikkaus- ja maahanmuuttopolitiikat lisäävät eriarvoisuutta sekä kaventavat yhteiskuntamme toimintakykyä tulevaisuudessa.

Vetoamme että Helsingin yliopiston rehtori ja hallitus tukevat julkisesti opiskelijoiden valtauksen vaatimuksia: 

1. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien - myös kansainvälisten - opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa enemmän!

2. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.

3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.

4. Yliopistojen tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta. Vaadimme, että yliopisto ottaa kantaa ja puolustaa:

- Opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta

- Rasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään!


Tommi Mäklin (tutkijatohtori, matematiikka ja tilastotiede, varapuheenjohtaja HYT), Mattias Lehtinen (tutkija, filosofia), Riku Löf (väitöskirjatutkija, kulttuurien tutkimus), Otto Snellman (väitöskirjatutkija, filosofia) ja Inka Söderström (yliopisto-opettaja, sosiaalityö)    Ota yhteyttä adressin tekijään