Hyvinkään sotepalvelut on säilytettävä!


Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon LÄHIPALVELUT on säilytettävä sote-
uudistuksen alkuperäisen keskeisimmän strategian mukaisesti.
Peräänkuulutetut säästöt yhteiskuntaan syntyvät juuri saavutettavissa olevien lähipalvelujen avulla,
kun erikoissairaanhoitoon tähän asti pitkään massiivisesti valuneet lähes kaksinkertaiset
kustannukset palautuvat lähipalveluiksi ja välittömästi hoidettaviksi! Nyt toimitaan
täysin päinvastoin ja strategian vastaisesti!
Keusoten hallinto ja toiminta ei nauti kuntalaisten luottamusta! Keusoten toiminta ja hallintoelinten
päätöksenteko ei ole avointa, vaan salailevaa ja ristiriitaista kapulakielistä selittelyä.

Hyvinkään terveysasema on säilytettävä kaupungin ydinkeskustassa Sandelininkadulla keskustassa
eikä sitä saa siirtää kauas pois keskustasta sairaalanmäelle.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Matti Luokola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…