Iin kunnan säilytettävä nykyinen koulupiirijako

Mielestämme Iin kunnan tulisi säilyttää nykyinen koulupiirijako ja taata turvallinen ja kehitystä tukeva kouluympäristö kaikille 0.-6.-luokkalaisille lapsille.

Kouluverkkotyöryhmän esityksen mukaan Aseman ja Ylirannan koulupiirit yhdistetään, ja 5.-6.- luokan oppilaat Alarannalta, Pohjois-Iistä, Ojakylästä, sekä yhdistetyltä Aseman ja Ylirannan koululta siirretään Haminaan. Jokikylän ja Olhavan koulujen oppilasmäärien laskiessa 5.-6. luokat siirtyvät Kuivajoen tai Pohjois-Iin kouluihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että Haminan koulun oppilasmäärä tuplaantuu nykyisestä 280 tulevaisuudessa 560 oppilaaseen. Päätöstä perustellaan säästöillä. Nykyisen koulupiirijaon ylläpitäminen tulisi maksamaan n. 6,8 miljoona euroa ja Haminan koulun laajennus noin puolet vähemmän. Tässä asiassa ei kuitenkaan tulisi tuijottaa vain kustannuksia.

Niin suuressa koulussa oppilaiden ja opettajien henkinen pahoinvointi kasvaa entisestään, sosiaalipuolen ongelmat lisääntyvät ja erityisopetuksen tarve kasvaa lisäten kustannuksia. 11 – 12 vuotiaat lapset ovat herkässä iässä ja alttiita muutokselle. Turvallinen ja tuttu oma kouluyhteisö pystyy parhaiten tukemaan lasta kasvussa ja puuttumaan ongelmiin ajoissa. Loppujen lopuksi oppilaat kärsivät tilanteesta eniten.

Mielestämme kunnan päättäjien on nyt korkea aika käyttää harkintaansa ja osoittaa Iin kunnan mainostamaa lapsiystävällisyyttä. Jos tahtoa löytyy, löytyy myös rahaa. Nykyinen kunta on jo rahoittanut elinkeinoelämän tarpeita riittävästi, joko nyt olisi lasten vuoro?

Kaikkien vanhempien ja lasten hyvinvoinnista välittävien on nyt syytä koota voimansa allekirjoittamalla tämä vetoomus. Adressi oli tarkoitus luovuttaa kunnanvaltuustolle 30.6. pidettävässä kokouksessa. Kokousta päätettiin kuitenkin jostain kumman syystä yllättäen aikaistaa ja valtuuston kokous, jossa koulujen kehittämissuunnitelma käsitellään, pidetään jo 16.6. Nyt on korkea aika vaikuttaa, vie viestiä eteenpäin!


Leena Tiiro, Pirjo Rajala & Maria Tolonen    Ota yhteyttä adressin tekijään