Iin kunnan säilytettävä nykyinen koulupiirijako

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Iin kunnan säilytettävä nykyinen koulupiirijako.

Antti Leinonen
Ii

#1 Iissä ratkaisu koulujen tilaongelmaan (Kaleva 27.5.2008)

29.05.2008 02:57

Iissä ratkaisu koulujen tilaongelmaan


Sami Rahkonen, Elina Ursin

Kaleva

Ii Kouluverkon kehityssuunnitelmalla haetaan ratkaisua oppilasmäärän kasvun aiheuttamaan tilaongelmaan Iissä.

Väestörekisteritietoihin perustuvan ennusteen mukaan oppilasmäärät kasvavat, minkä vuoksi koulujen tilat eivät enää riitä.

Kehittämissuunnitelmassa ongelma ratkaistaan yhdistämällä kyläkoulujen 5.–6.-luokkalaiset aluekouluihin, jotka olisivat Haminan ja Kuivaojan koulut.

Haminan koulua pitäisi kuitenkin ensin laajentaa. Haminan remontoinnilla vältettäisiin kyläkoulujen laajennus ja muutostarpeet, mistä koituisi kehitystyöryhmän mukaan jopa yli 3,5 miljoonaa euroa säästöä.

”Yksi iso remontti tulee halvemmaksi kuin monta pientä. Rakennushankkeeseen voi saada valtiolta 50 prosenttia rahoitusta. Tuen saaminen on todennäköisempää yhteen suureen kuin moneen pieneen hankkeeseen”, kertoo Iin kunnan sivistyspalvelujohtaja Erkki Taskila.

Kehittämissuunnitelman mukaan Alarannan, Ojakylän, Pohjois-Iin sekä Aseman ja Ylirannan koulujen 5.–6.-luokkalaiset siirtyvät Haminan aluekoululle, kun Haminan laajennus saadaan valmiiksi. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3,3 miljoonaan euroa.

Jokikylän koulun 5. -ja 6.-luokkalaiset aiotaan siirtää Kuivaojan koululle. Olhavan koululta osa 5.–6.-luokkalaisista siirrettäisiin Kuivaojan ja osa Pohjois-Iin kouluille.

Olhavan koulun oppilaat voivat seitsemännelle luokalle siirtyessään valita menevätkö Kuivajoen vai Valtarin kouluun. Aseman ja Ylirannan koulut aiotaan lisäksi yhdistää.

Siirtämällä viides- ja kuudesluokkalaiset kyläkouluilta aluekouluun vältettäisiin kyläkoulujen laajennustarpeet. Taloudelliset seikat painavat suunnitelmissa paljon, mutta Taskilan mukaan myös oppilaiden olosuhteet paranisivat huomattavasti.

”Tällä hetkellä pienemmissä kouluissa on yhdysluokkia, jolloin luokkakoot ovat todella suuria. Suunnitelman toteutumisen myötä nämä yhdysluokat poistuisivat ja yhdellä luokalla olisi aina yhtä ikäluokkaa.”

Taskila uskoo suunnitelman kelpaavan myös kunnanhallitukselle. ”Suunnittelutyöryhmä on poliittisesti edustava, joten luulisi, että hallitus hyväksyy suunnitelman”, hän arvelee.

Suunnitelman toteuttamisen ensimmäinen vaihe olisi Haminan koulun lisärakennusten suunnittelu ja remonttia koskevan rahoitushakemuksen tekeminen.

Iin kunnanhallitus käsitteli työryhmän tekemää kouluverkon kehittämissuunnitelmaa maanantaina.

Valtuutettu Teijo Liedes (vas.) teki vastaehdotuksen kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin laatimaan päätösehdotukseen. Liedes esitti, että 1–6-luokkien kyläkoulut säilyisivät ennallaan ja että työryhmä jatkaisi työtään edelleen. Tornbergin laatima päätösehdotus hyväksyttiin äänin 6–3. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Kunnanhallitus siis hyväksyi kouluverkkotyöryhmän laatiman kouluverkon kehittämissuunnitelman 2014 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto käsittelee kouluverkon kehittämissuunnitelmaa 30. kesäkuuta kokouksessaan.

Peruskoulujen oppilasennuste Iissä

2007–2008:

1 335 (oppilasta)

2008–2009:

1 269

2009–2010:

1 284

2010–2011:

1 347

2011–2012:

1 434

2012–2013:

1 529

2013–2014:

1 605

2014–2015:

1 680

Kommentoi adressia